Oppdateringspakke og oppdateringssenter


Få den siste oppdateringspakken eller oppdateringen for din versjon av Windows

En oppdateringspakke er en Windows-oppdatering som ofte kombinerer tidligere utgitte oppdateringer som gjør Windows mer pålitelig. Oppdateringspakker, som leveres gratis på denne siden, kan inkludere sikkerhets- og ytelsesforbedringer og støtte for nye typer maskinvare. Sørg for å installere den siste oppdateringspakken for å holde Windows oppdatert. Det tar omtrent en halv time å installere oppdateringspakker, og du må starte datamaskinen på nytt omtrent halvveis i installasjonen.

Den anbefalte (og enkleste) måten å få oppdateringer som for eksempel oppdateringspakker på, er å aktivere Windows Update for Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 og Windows Vista, og deretter la Windows varsle deg når oppdateringene du trenger kan installeres. I Windows 10 lastes oppdateringer ned automatisk, med mindre du bruker en forbruksmålt tilkobling. Finn ut mer om hvordan du holder Windows 10 oppdatert.

Finn ut hvordan du kontrollerer hvilken versjon av Windows og oppdateringspakken du kjører.


Finn ut hvordan du oppgraderer til Windows 10.