Varslingsnivåer i Microsoft Security Essentials

Når Microsoft Security Essentials oppdager en potensiell trussel, brukes den tilknyttede definisjonsfilen til å tilordne et varslingsnivå til trusselen. Deretter utføres standardhandlingen som er knyttet til dette trusselnivået.

Varslingsnivåer lar deg velge hvordan du skal behandle virus, spionprogrammer og annen potensielt uønsket programvare. Selv om Microsoft Security Essentials anbefaler at du fjerner alle virus og spionprogrammer, er ikke all programvare som flagges, skadelig eller uønsket. Med informasjonen i denne tabellen kan du bestemme hva du vil gjøre hvis Microsoft Security Essentials oppdager potensielt uønsket programvare på datamaskinen.

Varslingsnivå
Hva det betyr
Hva man skal gjøre

Alvorlig

Dette er utbredte og svært skadelige programmer som ligner på virus og ormer, og som kan påvirke personvernet og datamaskinens sikkerhet negativt.

Hvis du blir bedt om det, fjerner du den oppdagede programvaren øyeblikkelig. Hvis du ikke har endret standardinnstillingene, prøver Microsoft Security Essentials å fjerne skadelig programvare automatisk for å bidra til å beskytte datamaskinen mot potensiell infisering. (Etter at Microsoft Security Essentials har fjernet skadelig programvare automatisk, kan det hende at det også tilbakestiller enkelte innstillinger i Windows, for eksempel standard hjemmeside og søkeleverandør.)

Høy

Dette er programmer som kan samle inn personopplysninger og påvirke personvernet negativt eller skade PCen. Programmet samler for eksempel inn informasjon eller endrer innstillinger, som regel uten din viten eller godkjenning.

Hvis du blir bedt om det, fjerner du den oppdagede programvaren øyeblikkelig. Hvis du ikke har endret standardinnstillingene, prøver Microsoft Security Essentials å fjerne skadelig programvare automatisk for å bidra til å beskytte datamaskinen mot potensiell infisering. (Etter at Microsoft Security Essentials har fjernet skadelig programvare automatisk, kan det hende at det også tilbakestiller enkelte innstillinger i Windows, for eksempel standard hjemmeside og søkeleverandør.)

Middels

Dette er programmer som kan påvirke personvernet eller foreta endringer på PCen som kan påvirke datamaskinopplevelsen negativt. Programmet samler for eksempel inn personopplysninger eller endrer innstillinger.

Se gjennom varslingsdetaljene for å se hvorfor programvaren ble oppdaget. Hvis du ikke liker det programmet gjør, eller du ikke gjenkjenner eller stoler på utgiveren, bør du blokkere eller fjerne programvaren.

Lav

Dette er potensielt uønsket programvare som kan samle inn informasjon om deg eller PCen eller endre hvordan datamaskinen fungerer. Programvaren fungerer imidlertid i tråd med lisensvilkårene for Microsoft-programvare som ble vist da du installerte programvaren.

Denne programvaren er som regel ufarlig når den kjører på PCen, med mindre den ble installert uten at du visste om det. Hvis du ikke er sikker på om du skal tillate den, kan du se gjennom varslingsdetaljene eller kontrollerer om du gjenkjenner eller stoler på programvareutgiveren.