20 uunnværlige PC-hurtigtaster

Jeg har alltid satt pris på at Windows gir meg flere måter å utføre vanlige oppgaver på. Hvis jeg vil skrive ut noe, for eksempel. Da kan jeg gå til Fil-menyen og velge Skriv ut, eller jeg kan trykke Ctrl-knappen og bokstaven P. Ctrl+P er bare ett av mange eksempler på hurtigtaster. Hurtigtaster er kombinasjoner av to eller flere taster som utløser en bestemt aktivitet som ingen av tastene gjør alene.

Jeg liker å bruke hurtigtaster når det er mulig. Det er utrolig hvor mye tid du kan spare på å redusere antall museklikk. Her er 20 hurtigtaster du kanskje ikke kjenner til, men som du bør lære.

Begynn med det grunnleggende

Noen hurtigtaster bruker jeg hver dag, hele dagen. De fungerer enten jeg jobber med bilder, musikk, dokumenter eller regneark.

 • Kopier et valgt element: CTRL+C

 • Klipp ut et valgt element: CTRL+X

 • Lim inn et valgt element: CTRL+V

 • Angre siste handling: CTRL+Z

 • Gjør på nytt det jeg akkurat angret: CTRL+Y

 • Velg alt: CTRL+A

 • Skriv ut: CTRL+P

Behandle åpne vinduer

Du bruker sannsynligvis PCen til å gjøre flere ting om gangen. Hvis du bruker hurtigtaster, kan du gjøre dette ryddigere. Prøv disse etter hvert som du leser.

 • Veksle mellom åpne vinduer
  ALT+TAB

  Hvis du har mange vinduer åpne, og du ikke er helt sikker på hvilket du trenger, kan du trykke ALT+TAB for å se en miniatyrbildevisning av alle de åpne vinduene. Deretter kan du holde ALT-tasten nede og trykke TAB-tasten flere ganger, helt til du kommer til vinduet du vil se.

  Veksle mellom vinduer
  Trykk ALT+TAB for å veksle mellom åpne vinduer
 • Tøm skjermen og vis skrivebordet
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+D

  Bruk denne hurtigtasten når du vil minimere mange åpne vinduer samtidig, eller når du vil sjekke noe på skrivebordet. Med to fingre går du fra kaos til orden.

  Et rotete skrivebord
  Skrivebordet før du trykker Windows logotasten+D
  Et ryddig skrivebord
  Skrivebordet før du trykker Windows logotasten+D
 • Minimer vinduet
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+PIL NED

  Hvis du vil se hva som er under et vindu, kan du minimere det. Det er raskt å bruke hurtigtasten. Hvis vinduet er maksimert (dekker hele skjermen), blir det normal størrelse. Hvis det allerede er normal størrelse, minimeres det helt.

 • Maksimer vinduet
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+PIL OPP

  Maksimering av vinduer fungerer på samme måte.

Lær enda flere måter å behandle vinduer på

Du blir kanskje overrasket når du hører at det finnes enda flere muligheter for å behandle åpne vinduer og programmer, men det gjør det altså.

 • Sammenlign med og still opp mot med Fest-funksjonen
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

  Fest er den enkleste måten jeg vet om å sammenligne to dokumenter på. Det er også nyttig hvis du vil skrive noe samtidig som du bruker nettleseren. Hurtigtasten for Fest gjør funksjonen enda nyttigere. Prøv den nå.

  Samtidig som du trykker Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten, klikker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Nettleservinduet glir til siden. Velg et annet vindu (for eksempel et Word-dokument) og bruk hurtigtasten på nytt, men med den motsatte piltasten.
  Fest i Windows 7
  Du kan bruke hurtigtasten for å vise vinduer side ved side med Fest
 • Gjør flere ting om gangen med flere skjermer
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+SKIFT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

  Bruker du flere skjermer om gangen? Nå kan du flytte et åpent vindu til den andre skjermen på mindre enn ett sekund.

Behandle oppgaver

Du bruker kanskje allerede en hurtigtast – Ctrl+Alt+Delete – for å åpne Oppgavebehandling eller for å låse datamaskinen. Det finnes faktisk også hurtigtaster for denne hurtigtasten.

 • Åpne Oppgavebehandling
  CTRL+SKIFT+ESC

  Denne enkle hurtigtasten fører deg direkte til Oppgavebehandling uten mellomtrinn.

  Oppgavebehandling
  Oppgavebehandling i Windows 7
 • Lås PCen eller bytt brukere
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+L

  Denne hurtigtasten låser PCen, og påloggingsskjermen vises umiddelbart.

Vis innhold der du vil

Uansett hvordan du vil at PC-skjermen skal vises, kan du tilpasse den raskere med hurtigtaster.

 • Velg hvordan presentasjonen skal vises
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+P

  Det er enkelt å veksle mellom innstillinger enten du holder en presentasjon eller bruker flere skjermer.

  Velg hvordan presentasjonen skal vises
  Velg hvordan presentasjonen skal vises
 • Zoom inn, zoom ut
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+PLUSSTEGNET eller MINUSTEGNET

  Med PLUSSTEGNET (+) zoomer du inn, med MINUSTEGNET (-) zoomer du ut. Dette er nyttig når du skal lese liten tekst på en nettside eller kontrollere pikslene i et bilde.

  Forstørrelsesprogram i Windows 7
  Du kan bruke tastaturet for å zoome inn på detaljer i et bilde

Noen flere triks

Her er de siste hurtigtastene. Hvis du vil lære flere hurtigtaster, kan du se den fullstendige listen.

 • Søk etter filer og mapper
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+F

  Tidligere kunne det være vanskelig og tidkrevende å finne en bestemt fil. Nå fungerer søkene bedre, og er raske og grundige. Bruk denne hurtigtasten for å gå til søkevinduet, skriv inn noen søkeord og vips, så har du filen.

 • Åpne en ny forekomst av et program
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+SKIFT+klikk et oppgavelinjeikon

  Jeg liker å bruke flere Internet Explorer-faner, men noen ganger vil jeg ha et helt nytt nettleservindu. Da klikker jeg Internet Explorer-ikonet samtidig som jeg holder nede SKIFT.

 • Få hjelp når du trenger det
  Windows-logotasten Bildet av Windows-logotasten+F1

  Det er den enkleste av alle hurtigtastene. Når alt annet går i vasken, og du ikke vet hva du skal gjøre, kan du trykke F1.