Få tilgang til ressurser og datamaskiner med Tilkoblinger til RemoteApp og skrivebord

Tilkoblinger til RemoteApp og skrivebord er en funksjon du kan bruke til å få tilgang til programmer og skrivebord (eksterne datamaskiner og virtuelle datamaskiner) som er gjort tilgjengelig for deg av bedriftens systemansvarlige. Med en tilkobling er alle disse ressursene plassert i en enkelt tilgjengelig mappe på datamaskinen.

For å konfigurere en tilkobling på din datamaskin, se Opprette en tilkobling med RemoteApp og skrivebordstilkoblinger..

Når du har opprettet tilkoblingen, gjør du slik for å få tilgang til den:

  1. Klikk StartBilde av startknappen, klikk Alle programmer og klikke deretter Tilkoblinger til RemoteApp og skrivebord.
  2. Klikk tilkoblingen du vil ha tilgang til.

  3. Klikk programmet eller skrivebordet du vil ha tilgang til.

  4. Hvis du stoler på utgiveren av programmet eller skrivebordet, klikker du Koble til i dialogboksen som vises.

Når du er tilkoblet, vises ikonet for Tilkoblinger til RemoteApp og skrivebord Bilde av ikonene for RemoteApp og Desktop Connections i systemstatusfeltet på oppgavelinjen.

Hvis systemansvarlig gjør endringer i de tilgjengelige ressursene, oppdateres tilkoblingen automatisk. Slik oppdaterer du tilkoblingen manuelt:

  1. Åpne Tilkoblinger til RemoteApp og skrivebord ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv remote i søkeboksen, og klikk deretter Tilkoblinger til RemoteApp og skrivebord.

  2. På tilkoblingen du vil oppdatere, klikker du Egenskaper og deretter Oppdater nå.

Hvis du vil ha informasjon for systemansvarlige om konfigurering av ressurser, gå til Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2 Resources (kan være på engelsk) på webområdet til Microsoft.