Legge til en Bluetooth-aktivert enhet på datamaskinen

Det finnes mange forskjellige typer Bluetooth-aktiverte enheter du kan legge til på datamaskinen din, slik som mobiltelefoner, trådløse hodetelefoner, og trådløst tastatur og mus.

Se denne videoen for å lære hvordan du legger til Bluetooth og andre trådløse eller nettverksbaserte enheter til datamaskinen (1.17)

Før du starter

Før du kan legge en Bluetooth-aktivert enhet til datamaskinen, må du gjøre to ting for å sørge for at datamaskinen og enheten er klare til å kobles til:

 1. Legge til en Bluetooth-adapter på datamaskinen, hvis den ikke allerede har en. Dette kan gjøres ved å koble adapteren til en USB-port.

  Noen datamaskiner leveres med innebygd Bluetooth-adapter, dette gjelder spesielt for bærbare. Det kan hende du må slå på adapteren, eller aktivere en bryter på den bærbare datamaskinen, dersom den er utstyrt med dette. Denne heter ikke nødvendigvis Bluetooth-bryteren. Den kan hete den trådløse bryteren, eller liknende. Hvis du er usikker på hvordan du slår på Bluetooth-adapteret eller om datamaskinen din har innebygd Bluetooth-adapter, se i manualen som fulgte med datamaskinen eller leverandørens websted.

 2. Konfigurere Bluetooth-enheten slik at den blir funnet av datamaskinen.

  For å gjøre dette, må du:

  • Slå på enheten.

  • Gjøre den synlig.

  Når en Bluetooth-klargjort enhet er i synlig modus, sender den et trådløst signal som gjør at den kan oppdages av andre Bluetooth-klargjorte datamaskiner eller enheter. Dette kalles noen ganger for koplingsmodus. Når de fleste enheter er synlige, er de også i tilkoplingsmodus, klart til å koples til datamaskinen.

  Les dokumentasjonen som fulgte med enheten eller sjekk produsentens webområde for å lære hvordan du gjør en enhet synlig. Måter å gjøre en enhet synlig kan variere veldig fra en type enhet til en annen. Enkelte Bluetooth-enheter er alltid i synlig modus. Andre, slik som de fleste mobiltelefoner, må settes i synlig modus ved å velge synlig fra en meny, eller ved å trykke på en knapp på enheten. Denne knappen kan være veldig liten og vanskelig å finne, ofte plassert på undersiden av musen, tastaturet, eller liknende. Knappen kan være merket med "kople til," eller et annet uttrykk, en Bluetooth-logo, eller den kan mangle merking fullstendig.

Bilde av veiviseren Legg til enhet
Legg til enhet-veiviseren

Slik legger du til en Bluetooth-enhet

Så fort du har bekreftet at en Bluetooth-adapter er installert på datamaskinen din og enheten du vil koble til er synlig, kan du legge de fleste Bluetooth-aktiverte enheter til datamaskinen din. Slik gjør du det:

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Klikk Legg til enhet, og følg deretter instruksjonene.

 3. Klikk på Bluetooth-enheten du vil legge til på datamaskinen din, deretter klikker du på Neste. Hvis du ikke ser enheten du vil legge til, påse at enheten er slått på og at den er synlig. Dersom du akkurat slo på enheten, kan det ta Windows opptil flere sekunder å oppdage den.

  Windows kan spørre om en tilkoplingskode (noen ganger kalt PIN eller passkode). De fleste Bluetooth-enheter må koples til datamaskinen før de kan utveksle informasjon med hverandre. For å få til dette, må de utveksle beskyttede tilkoplingskoder.. Dette betyr at det bare er trådløse enheter du godkjenner som kan kople seg til datamaskinen din.

Obs!

Slik legger du til en Bluetooth-enhet

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Klikk Legg til skriver, og følg deretter instruksjonene.

Obs!

 • Krypteringsfunksjoner og en tilgangskode hjelper til med å sikre dataene. Disse og andre sikkerhetstiltak kan imidlertid brytes eller svikte, og hvis dette skjer, kan dataene være synlige eller tilgjengelige for andre enheter eller datamaskiner innenfor rekkevidde. Trådløs Bluetooth-teknologi må derfor ikke anses som helt sikker.