Du kan legge funksjoner til Windows Media Player med plugin-moduler som for eksempel lydeffekter, videoeffekter, andre effekter eller kodeker som støtter avspilling av nye filformater. Spilleren omfatter en rekke plugin-moduler med effekter, og du kan laste ned andre fra Internett. Hvis du vil legge til en plugin-modul, må du være logget på som en administrator.

Følgende tabell angir de typene plugin-moduler som spilleren støtter:

Denne typen plugin-modul Gjør dette
Denne typen plugin-modul

Effekt

Gjør dette

Viser fargevariasjoner og geometriske figurer som skifter med slagene fra lyden som spilles.

Denne typen plugin-modul

Spiller nå

Gjør dette

Legger til ny funksjonalitet til avspillingsmodus.

Denne typen plugin-modul

Vindu

Gjør dette

Legger til nye funksjoner i et annet vindu enn spillervinduet.

Denne typen plugin-modul

Bakgrunn

Gjør dette

Legger til nye funksjoner bak scenene. Omfatter ikke noe brukergrensesnitt.

Denne typen plugin-modul

Video-DSP

Gjør dette

Utfører en videoeffekt, f.eks. endring av fargemetningen. DSP (prosessering av digitale signaler) er en metode for å analysere signaler (f.eks. lyd eller video) og endre dem for å oppnå ønsket virkning.

Denne typen plugin-modul

Lyd-DSP

Gjør dette

Utfører en lydeffekt, f.eks. endring av lydens utnivå.

Denne typen plugin-modul

Annen DSP

Gjør dette

Utfører en annen effekt enn en tradisjonell video- eller lydeffekt.

Denne typen plugin-modul

Gjengiver

Gjør dette

Spiller av et innholdsformat som ikke er nativt til spilleren.

Vis alle

Slik viser du informasjon om plugin-modulene på din datamaskin

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Gå til spillerbiblioteket, klikk Organiser, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Plugin-moduler.

 3. Klikk en kategori i listen Kategori.

 4. Gå til listen over plugin-moduler, klikk på en plugin-modul, og klikk så Egenskaper for å vise eller endre modulens innstillinger. Enkelte plugin-moduler har ikke innstillinger som kan endres i spilleren.

  Hvis du vil ha mer informasjon om plugin-moduler, kan du også se webområdet du lastet ned plugin-modulen fra. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Slik laster du ned en plugin-modul fra Internett

Du kan legge til plugin-moduler i Player ved å laste dem ned fra Internett. Gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Verktøy på menylinjen i spillerbiblioteket, velg Last ned, og klikk deretter Plugin-moduler.

  Hvis menylinjen er skjult, klikker du Organiser, velger Oppsett og deretter Vis menylinje.

  Hvis du vil ha mer informasjon om menylinjen, se Vise eller skjule menylinjen i Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Obs!

 • Hvis Player er åpen når du laster ned en plugin-modul, må du kanskje lukke og starte Player på nytt for å gjøre plugin-modulen tilgjengelig.

Slik aktiverer eller deaktiverer du en plugin-modul

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte plugin-moduler, som gjør det mulig å slå en effekt på eller av. Det kan også være nyttig å slå en effekt av eller på hvis du skal løse eventuelle problemer med en plugin-modul som ikke stammer fra Microsoft. Noen plugin-moduler, for eksempel effekter og gjengivere, aktiveres automatisk når de legges til, og vil forbli aktivert så lenge de er installert på datamaskinen.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Gå til spillerbiblioteket, klikk Organiser, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Plugin-moduler.

 3. Klikk en kategori i listen Kategori.

 4. Gjør ett av følgende i listen over plugin-moduler:

  • Fjern avmerkingen for plugin-modulen for å deaktivere den.

   Hvis det ikke vises en avmerkingsboks, kan ikke plugin-modulen deaktiveres.

  • Merk av for en plugin-modul for å aktivere den.

  Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.