Legge til mediefiler i Windows Media Center

Første gang du starter Windows Media Center letes det etter mediefiler i musikk-, bilde- og videobibliotekene på datamaskinen. Via disse bibliotekene kan du kontrollere hvilke sanger, filer og andre medier som skal vises i Media Center.

Du kan gjøre dette på to måter:

 • Legge til eller fjerne mapper i Windows-biblioteker utenfor Media Center (hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med biblioteker). Når du legger til eller fjerner en mappe, gjenspeiles endringen i Media Center.

 • Legge til eller fjerne mapper du vil at Media Center skal overvåke for mediefiler, innenfor Media Center. Når du legger til eller fjerner en mappe, gjenspeiles endringen i Windows-biblioteket.

Bilde av siden Mediebibliotek i Windows Media Center
Mediebiblioteket i Media Center

Hver gang du åpner Media Center, letes det etter mediefiler i musikk-, bilde og videobibliotekene, og i biblioteket for TV-opptak (vanligvis plassert under C:\Brukere\Felles). Hvis du legger til eller sletter en fil i en av disse mappene, oppdateres innholdet som vises i Media Center, automatisk.

Obs!

Vis alle

Slik legger du til mediefiler i Media Center:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, og deretter klikker du Innstillinger.

 3. Klikk Mediebiblioteker.

 4. Klikk medietypen du vil legge til (for eksempel Musikk), og klikk deretter Neste.

 5. Velg Legg til mapper i biblioteket, og klikk deretter Neste.

 6. Avhengig av hvor mediefilene er lagret, klikker du ett av alternativene under Hvor er mappene du vil legge til?, og deretter klikker du Neste.

 7. Naviger til mappene du vil legge til ved å klikke Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen og merk deretter av ved siden av hver mappe. (Filer i undermapper blir tatt med i utvalget.)
 8. Når du har valgt alle mappene du vil at Media Center skal overvåke, klikker du Neste, klikker Ja, bruk disse plasseringene, og deretter klikker du Fullfør.

  Når du er ferdig med å legge til filer, kan det ta flere minutter før de vises i bibliotekene.

Tips!

 • Hvis du velger På en annen datamaskin under Hvor er mappene du vil legge til? for å legge til en mappe fra et nettverk, og Media Center ikke oppdager mappen, kan du prøve å tilordne mappen som en nettverksstasjon. Hvis du vil vite hvordan, se Opprette en snarvei til (tilordne) en nettverksstasjon. Når du har gjort dette, får du kanskje tilgang til mappen i Media Center ved å klikke På denne datamaskinen (inkluderer tilordnede nettverksstasjoner) i Mediebibliotek.

 • Hvis du sletter et album fra musikkbiblioteket i Media Center, men velger alternativet Bare bibliotek når du sletter, fjernes albumet bare fra Media Center. Det slettes ikke fra der det er lagret. Du kan legge albumet tilbake i Media Center ved å fjerne den overordnede mappen fra musikkbiblioteket og deretter legge den til på nytt.

Slik importeres media fra et digitalkamera eller andre flyttbare enheter

Dersom du kar bilder og videoer på en flyttbar enhet, f.eks en USB-flash-enhet eller et digitalt kamera, kan du importere dem direkte til datamaskinen. Når du gjør dette, vil filene bli lagret i mappen Mine bilder iWindows.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fullskjermmodus, kan du klikke MaksimeringsknappenBilde av Maksimeringsknappen.
 3. Slik kobles en flyttbar enhet til datamaskinen din. (Kameraer og de fleste flyttbare enheter er vanligvis koblet til en USB-port.)

 4. Klikk Importer bilder og video i dialogboksen som vises.

 5. Hvis du vil endre navnet på mappen hvor mediefilene skal lagres, skriver du inn et nytt navn.

 6. Klikk Importer. Media Center kopierer filene til Mine bilder-mappen.

Obs!

 • Hvis du har videofiler i tillegg til bilder på den flyttbare enheten, importeres de til Mine bilder-mappen. Hvis du vil se dem i Videobiblioteket i Media Center, må du først flytte filene til mappen Mine videoer eller mappen Felles videoer i Windows Utforsker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Behandle videoene.

 • Dersom du lagrer media på enkelte typer flyttbare drivere (som f.eks eksterne USB-harddrivere), må du legge dem til manuelt for å kunne se dem i Media Center.