Brenne en CD eller DVD fra en ISO-fil

En ISO-fil, også kalt en plateavbildning, er en enkel fil som er en kopi av en hel data-CD eller DVD. Når du brenner en CD eller DVD fra en ISO-fil, har den nye disken de samme mappene, filene, og egenskapene som originalen. Den vanligste måten å få tak i en ISO-fil er å laste den ned fra et websted. Du kan for eksempel laste ned og bruke en ISO-fil til å oppdatere programvaren på datamaskinen.

Du kan brenne en plateavbildning, som ofte har filnavn med .iso eller .img forkortelse, til en skrivbar CD eller DVD ved hjelp av Windows Disc Image Burner. Om du kan brenne den til en skrivbar CD, DVD, eller Blu-ray-plate avhenger av brenneren din, og den type plater den kan brenne, størrelsen på avbildningsfilen og enheten du vil bruke platen med.

  1. Sett inn en skrivbar CD, DVD, eller Blu-ray-plate i brenneren.

  2. Åpne Datamaskin ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Datamaskin.

  3. I Windows Explorer finner du avbildningsfilen, og deretter dobbeltlikker du på den.

  4. Dersom du har mer enn en brenner, velger du fra listen brenner i Windows Disc Image Burner hvilken brenner du vil benytte.

  5. (Valgfritt) Hvis du vil kontrollere om avbildningen ble riktig brent til platen, merker du av for Kontroller platen etter brenning.

    Dersom innholdet på platen er kritisk (for eksempel at platen inneholder en firmwareoppdatering), burde du huke av i denne boksen.

  6. Klikk Brenn for å brenne platen.

Obs!  

  • Dersom du har installert et CD eller DVD-brenneprogram fra en tredjepartsleverandør på datamaskinen, kan det hende at dette programmet åpnes når du dobbeltklikker på avbildningsfilen. Dersom dette skjer, og du heller vil bruke Windows Disc Image Burner for å brenne CDen eller DVDen fra avbildningsfilen istedet, høyreklikk på avbildningsfilen, og deretter klikker du på Brenn plateavbilding.

  • Du kan ikke opprette plateavbildningsfiler ved bruk av Windows Disc Image Burner. Hvis du vil opprette en plateavbildningsfil, må du installere og bruke et tredjeparts CD- eller DVD-brenningsprogram eller annet program som lar deg opprette plateavbildningsfiler fra en CD eller DVD.

Artikkel-ID: MSW700043