Kalibrere skjermen

Hva er fargekalibrering for skjerm?

Kalibrering av skjermen din hjelper deg til å få korrekt fargegjengivelse på monitoren. I Windows, kan du bruke Display Color Calibration for å kalibrere skjermen din.

Før du starter Display Color Calibration, vær sikker på at skjermen din står i opprinnelig oppløsning. Dette hjelper til med å forbedre nøyaktigheten av kalibreringsresultatet. Hvis du vil ha mer informasjon om å fastsette den opprinnelige oppløsningen for en visning og innstilling av skjermoppløsning, se Endre skjermoppløsning.

Obs!

 • Dersom du har et skjermkalibreringsverktøy som ble levert sammen med annen programvare, burde du vurdere å bruke dette i stedet for Display Color Calibration. Ved å bruke kalibreringsverktøyet med den medfølgende programvaren hjelper deg som regel å få best mulige farger på skjermen din. Generelt kan det sies at ved å bruke et fargemålingsinstrument til å kalibrere skjermen din, vil gi et bedre resultat sammenlignet med visuell kalibrering (som gjøres i Display Color Calibration).

 • Display Color Calibration er ikke tilgjengelig i Windows Server 2008 R2.

For å starte Display Color Calibration

 1. Åpne Veiviser for skjermfargekalibrering ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv kalibrer skjerm i søkeboksen, og klikk deretter Kalibrer skjermfarge. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 2. I Display Color Calibration, klikk Neste for å fortsette.

Bruk Display Color Calibration for å justere fargeinnstillinger

Display Color Calibration forbedrer skjermfargen din ved å la deg endre på forskjellige fargeinnstillinger. Etter at du har justert de forskjellige fargeinnstillingene ved hjelp av Display Color Calibration, vil du ha en ny kalibrering som inneholder de nye fargeinnstillingene dine. Den nye kalibreringen vil assosieres med skjermen din og bli brukt av fargestyrte programmer.

Fargeinnstillingene du kan endre på, og måten du endrer disse på, avhenger av skjermtypen din og dennes egenskaper. Alle skjermer har ikke de samme fargemulighetene og innstillingene, så det kan hende du ikke får endret alle fargeinnstillingene når du bruker Display Color Calibration.

Vis alle

Grunnleggende fargeinnstillinger

For å få en mest mulig nøyaktig kalibrering, anbefaler vi at du stiller inn de grunnleggende fargeinnstillingene på skjermen din før du fortsetter. Dette sikrer at du har et godt utgangspunkt når du begynner å kalibrere skjermen din ved hjelp av Display Color Calibration.

 1. Når du har siden Still inn grunnleggende fargeinnstillinger oppe, trykk på Meny-knappen. Denne finner du på fronten av mange skjermer.

  En skjermmeny vises. Trykk på monitorknappene, som også befinner seg på fronten av mange monitorer for å navigere gjennom skjermmenyen og justere de forskjellige innstillingene for skjermen din.

  Meny- og skjermknapper varierer med modell og leverandør. Undersøk dokumentasjonen som ble levert sammen med monitoren din for å få greie på hvordan du bruker knappene på akkurat din skjerm.

 2. På siden Still inn grunnleggende fargeinnstillinger , bruk monitorknappene for å navigere gjennom skjermmenyen for å kontrollere (eller justere) en eller flere av følgende innstillinger (avhengig av monitoren din), og klikk deretter på Neste:

  • Finn fargemenyen som lar deg velge fargemodus, og still inn monitoren din til sRGB.

   Dersom du ikke kan stille inn fargemodus på skjermen din, men du kan velge en fargetemperatur (også kalt hvitbalanse), still inn fargetemperaturen til D65 (eller 6500).

  • Finn menyen for å stille inn gamma. Still gamma til 2.2, som er standard.

  • Dersom du ikke kan finne noen av disse innstillingene, finn en innstilling på skjermmenyen som lar deg nullstille skjermen til fabrikkinnstillinger, og velg denne.

  • Dersom du ikke er i stand til å stille inn en eller flere av fargeinnstillingene på skjermen din fordi den ikke vises på skjermmenyen, klikk på Neste for å fortsette uten å endre på fargeinnstillingene i denne omgangen.

Gamma

Gamma beskriver sammenhengen mellom den digitale inngangsverdien og den lysintensiteten som faktisk strømmer ut fra skjermen. I Display Color Calibration kan du justere gamma ved å bruke et testbilde som viser forskjellige sirkler.

 1. På siden Hvordan justere gamma , følger du instruksjonene og ser på testbildene som vises, deretter klikker du på Neste.

 2. På siden Juster gamma drar du glidebryteren slik at den lille prikken i midten av hver sirkel forsvinner. Klikk Neste for å fortsette.

  Bilde som viser god gamma
  Bra gamma

Lysstyrke

Lysstyrke avgjør hvor mørke farger og skygger som vises på skjermen din. Ved å justere lysstyrken for displayet ditt, kan sørge for at mørke farger vises mer nøyaktig mens du fortsatt kan se skygger, kanter og andre detaljer i mørkere bilder. Dersom lysstyrken er satt for høyt, vil mørke farger opptre lyse og grå.

 1. På siden Finn kontrollen for lysstyrke og kontrast på skjermen din , finner du frem til kontrollene for lysstyrke og kontrast for akkurat din skjerm og klikker på Neste.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å finne lysstyrkekontrollen for forskjellige visninger, se Justere lysstyrken og kontrasten i skjermen.

 2. Still in kontrasten ved å gjøre en av følgende, avhengig av monitortype:

  • Dersom du kalibrerer en LCD-monitor, still inn kontrasten til fabrikkinnstilling (hvis den ikke allerede står der).

  • Dersom du kalibrerer en CRT-monitor, finn kontrollen for kontrast og still denne til den høyeste innstillingen.

 3. På siden Hvordan justere lysstyrke , ser du på testbildene og klikker på Neste.

 4. Med siden Justere lysstyrke oppe, justerer du lysstyrken ved å gjøre en av følgende, avhengig av monitor og egenskaper, og klikker på Neste.

  • Trykk på Meny-knappen på fronten av monitoren din. En skjermmeny vises. Finn innstillingen for lysstyrke.

  • Dersom monitoren din har en Lysstyrke-knapp på fronten, trykk inn Lysstyrke-knappen og juster lysstyrken.

  • Dersom du bruker en bærbar PC, kan du som regel justere lysstyrken ved å holde ned Fn-tasten og trykke på rett funksjonstast for å øke increase (Bilde av knappen for å øke lysstyrken) eller minske (Bilde av knappen for å redusere lysstyrken) lysstyrken på displayet.

  Når du justerer lysstyrken, øk eller minsk lysstyrken til du kan skille skjorten fra dressen på bildet. Dersom du ser en stor X i bakgrunnen over personens skulder, senk lysstyrken til Xen forsvinner.

  Bilde som viser god lysstyrke
  Bra lysstyrke

Kontrast

Kontrast avgjør hvordan hvite og lyse farger opptrer og sørger for at de lyseste fargenyansene gjengis nøyaktig på skjermen din.

 1. På siden Hvordan justere kontrast , ser du på testbildene og klikker på Neste.

 2. Med siden Justere kontrast oppe, justerer du kontrasten ved å gjøre en av følgende, avhengig av monitor og egenskaper, og klikker på Neste.

  • Trykk på Meny-knappen på fronten av monitoren din. En skjermmeny vises. Finn innstillingen for Kontrast.

  • Dersom monitoren din har en Kontrast-knapp på fronten, trykk inn Kontrast-knappen og juster kontrasten.

  Når du justerer kontrasten, still den så høyt som mulig uten at du mister evnen til å se knappene og rynkene på personens skjorte på bildet.

  Bilde som viser god kontrast
  Bra kontrast

  Hvis du vil ha mer informasjon om å finne kontrastkontrollen for forskjellige visninger, se Justere lysstyrken og kontrasten i skjermen.

Obs

 • Det er som regel ingen kontroller for å justere kontrasten på bærbare PCer.

Fargebalanse

Juster fargebalansen slik at du unngår å se fargetoning på skjermen. Når du justerer fargebalansen, sørg for at de grå stengene ser ut som nøytrale, grå farger uten fargetoning. Fargetoning gjør at farger opptrer feil.

 1. På siden Hvordan justere fargebalanset , ser du på testbildene og klikker på Neste.

 2. På siden juster fargebalanse drar du de røde, grønne og blå glidebryterne til de grå søylene opptrer som nøytrale, grå farger uten fargetoning. Klikk Neste for å fortsette.

  Bilde som viser god fargebalanse
  Bra fargebalanse

Se gjennom kalibreringen din

Etter at du har endret innstillingen i Display Color Calibration, kan du sammenligne den nye kalibreringen med den forrige, og deretter velge kalibreringen som ser best ut. Det kan hende at de to kalibreringene er ganske like.

 1. På siden Du har opprettet en ny kalibrering, klikker du Forrige kalibrering for å vise hvordan kalibreringen så ut før du brukte skjermfargekalibreringen.

 2. På siden Du har opprettet en ny kalibrering klikker du Gjeldende kalibrering for å vise hvordan den nye skjermkalibreringen ser ut etter at du har brukt skjermfargekalibreringen.

 3. Gjør et av følgende, avhengig av hvilken kalibrering du vil bruke:

  • Hvis du vil bruke den nye kalibreringen, klikker du Fullfør.

  • For å bruke den forrige kalibreringen, klikker du på Avbryt.

 4. (Valgfritt) Velg avhukingsboksen Start ClearType-tuneren når jeg klikker Fullfør for å sikre at teksten vises riktig (anbefales) hvis du vil at ClearType-tekstjustering skal åpnes etter at du klikker på Ferdig. Dette vil hjelpe deg til å forsikre deg om at tekst opptrer riktig med den nye kalibreringen din. Hvis du vil ha mer informasjon om ClearType-tekstjustering, se Hva er ClearType-tekstjustering?