Kan jeg avinstallere Windows 7?

Du kan ikke avinstallere Windows 7, men du kan installere ditt tidligere operativsystem på nytt hvis du har den originale installasjonsplaten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installere og reinstallere Windows 7.

Installering av et tidligere operativsystem på nytt erstatter imidlertid ikke bare Windows 7, men sletter også alle programmene, filene og innstillingene på datamaskinen din.

Før du installerer ditt tidligere operativsystem på nytt, bør du lagre filene og innstillingene dine på en lagringsenhet, og deretter lagre dem på datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.

Ettersom programmene dine også vil bli slettet, må du installere programmene dine på nytt ved bruk av de originale installasjonsplatene, eller bruke installasjonsfilene hvis du lastet ned programmene fra Internett.

Obs!

  • Hvis du kjører et fleroppstartssystem, kan det hende at du kan slette eller formatere Windows 7-partisjonen på nytt på en sikker måte, og gjenopprette denne plassen for bruk med tidligere versjoner av Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, se Avinstallere Windows 7 på et fleroppstartssystem.