Endre hvordan knapper vises på oppgavelinjen

Du kan tilpasse oppgavelinjen, inkludert hvordan knapper vises og hvordan de grupperes når du har flere vinduer åpne.

Se denne videoen for å lære hvordan du endrer visningen av knapper på oppgavelinjen (1:51)

Her er valgene for innstilling av utseendet på oppgavelinjeknappene:

 • Kombiner og skjul alltid etiketter

  Dette er standardinnstillingen. Hvert program vises som en enkelt knapp uten etikett, selv når flere vinduer for ett program er åpne.

  Bilde av knapper på oppgavelinjen når Kombiner og skjul alltid etiketter er valgt
  En enkelt knapp representerer både et program og åpne vinduer
 • Kombiner når oppgavelinjen er full

  Denne innstillingen viser hvert vindu som en individuell knapp med etikett. Når oppgavelinjen blir full, vil programmer med flere åpne vinduer sammenfattes til en enkelt programknapp. Hvis du klikker knappen, vises en liste over vinduene som er åpne. Både denne innstillingen og Aldri kombiner har lignende utseende og oppførsel som tidligere versjoner av Windows.

  Bilde av knapper på oppgavelinjen når Kombiner når oppgavelinjen er full er valgt
  Knapper med individuelle etiketter kombineres når oppgavelinjen er full
 • Aldri kombiner

  Denne innstillingen ligner på Kombiner når oppgavelinjen er full, med unntaket av at knapper aldri sammenfattes til en enkelt knapp uansett hvor mange vinduer som er åpne. Når flere programmer og vinduer åpnes, vil størrelsen på knappene reduseres. Til slutt vil knappene rulle på oppgavelinjen.

  Bilde av knapper på oppgavelinjen når Kombiner aldri er valgt
  Knapper med individuelle etiketter vil alltid vises

Endre hvordan programmer og knapper vises på oppgavelinjen

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Under Oppgavelinjens utseende velger du ett av alternativene fra listen Knapper på oppgavelinjen:

  • Kombiner og skjul alltid etiketter

  • Kombiner når oppgavelinjen er full

  • Aldri kombiner

 3. For å bruke små ikoner, velger du Bruk små ikoner. For å bruke store ikoner, fjerner du valget.

 4. Klikk OK.

Obs!

 • Du kan legge merke til at flere knapper for det samme programmet likevel grupperes på oppgavelinjen, uansett om du har valgt å vise utvidede etiketter for knapper eller ikke. I tidligere versjoner av Windows vises vinduene på oppgavelinjen i den rekkefølgen du åpnet dem, men i Windows 7 vil relaterte vinduer alltid vises ved siden av hverandre.