Endre innstillinger for direkteavspilling av medier i Windows Media Player

Når du har konfigurert direkteavspilling av medier, kalt mediedeling i tidligere versjoner av Windows Media Player, kan du velge hvilken type musikk, videoer og bilder som skal være tilgjengelig for direkteavspilling på enheter og datamaskiner på nettverket. Du kan også bestemme hvilke enheter som skal få tilgang til mediene dine.

Bilde av kontrollpanelet for alternativer for direkteavspilling av medier
Alternativer for direkteavspilling av medier

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker direkteavspilling av medier på et hjemmenettverk, se Direkteavspille medier på enheter og datamaskiner ved hjelp av Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om direkteavspilling via Internett, se Direkteavspille mediene på Internett ved hjelp av Windows Media Player.

Vis alle

Slik tillater du automatisk at alle enheter og datamaskiner skal få tilgang til mediene dine

Hvis du ikke vil justere individuelle innstillinger for direkteavspilling, kan du tillate at alle gjeldende og fremtidige enheter på nettverket får tilgang til mediebiblioteket. Gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Strøm, og merk deretter av for Tillat automatisk at enheter spiller av mine medier.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny
 3. I dialogboksen Tillat alle medieenheter klikker du Gi automatisk tillatelse til alle datamaskiner og medieenheter.

  Hvis du ikke vil gi tilgang til alle enheter, klikker du Ikke gi automatisk tillatelse til datamaskiner eller medieenheter.

Advarsel!  

 • Du bør bare tillate tilgang til direkteavspilling for alle enheter på sikre nettverk.

Slik tillater du at andre enheter og datamaskiner styrer Player på datamaskinen din

Du kan la andre datamaskiner eller medieenheter på nettverket direkteavspille medier i Player på datamaskinen din. Dette gjør datamaskinen din til en avspillingsenhet. Du kan gjøre dette hvis du vil at en bestemt type kamera skal bruke Player til å vise bilder og videoer. Gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Strøm, og klikk deretter Tillat fjernstyring av min spiller.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny
 3. I dialogboksen Tillat fjernkontroll merker du av for Tillat fjernkontroll på dette nettverket.

  Hvis du vil forhindre fjernstyring av Player, klikker du Ikke tillat fjernkontroll på dette nettverket.

Advarsel

 • Det anbefales å tillate fjernstyring av Player bare på sikre nettverk. Fjernstyring tillates som standard ikke når du blir med i et nytt nettverk.

Slik endrer du navn på mediebiblioteket

Når du deler medier med andre enheter og datamaskiner, identifiseres mediene på de andre enhetene og datamaskinene med navnet på mediebiblioteket. Du kan når som helst endre navnet på mediebiblioteket. Gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Direkteavspilling, og klikk deretter Flere alternativer for direkteavspilling.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny

  Flere alternativer for direkteavspilling vises ikke på Strøm-menyen før du har aktivert direkteavspilling av hjemmemedier.

 3. På siden Alternativer for direkteavspilling av medier i tekstboksen Gi navn til mediebiblioteket skriver du inn et navn som vil identifisere mediebiblioteket for andre brukere på nettverket, og deretter klikker du OK.

Slik velger du enheter og datamaskiner som kan få tilgang til mediene dine

Når du har aktivert direkteavspilling av medier, vil Windows Media Player automatisk finne datamaskiner og enheter på det private nettverket som kan motta direkteavspillinger av medier. Du kan direkteavspille medier på alle datamaskiner og enheter på nettverket som standard, eller du kan direkteavspille medier på bestemte enheter. Gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Direkteavspilling, og klikk deretter Flere alternativer for direkteavspilling.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny

  Flere alternativer for direkteavspilling vises ikke på Strøm-menyen før du har aktivert direkteavspilling av hjemmemedier.

 3. Gjør ett av følgende i kategorien Alternativer for direkteavspilling av medier:

  • Hvis du vil direkteavspille medier på alle datamaskiner og enheter på nettverket, klikker du Tillat alle.

  • Hvis du ikke vil direkteavspille medier på alle datamaskiner og enheter på nettverket, klikker du Blokker alle.

  • Hvis du vil direkteavspille medier på noen datamaskiner og enheter, klikker du Tillatt eller Blokkert på menyen ved siden av hvert element i listen over datamaskiner og enheter.

 4. Klikk OK.

Slik velger du mediene som skal direkteavspilles som standard

Hvis du ikke vil gjøre alle mediene dine tilgjengelig for andre enheter og datamaskiner på nettverket, kan du velge hvilke medier som skal være tilgjengelig for nye enheter som legges til på nettverket som standard. Gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Direkteavspilling, og klikk deretter Flere alternativer for direkteavspilling.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny

  Flere alternativer for direkteavspilling vises ikke på Strøm-menyen før du har aktivert direkteavspilling av hjemmemedier.

 3. Klikk Velg standardinnstillinger.

 4. I dialogboksen Tilpass innstillinger for direkteavspilling av medier kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Under Stjerneklassifiseringer:

   • Klikk Alle klassifiseringer for å direkteavspille medier med en hvilken som helst stjerneklassifisering i Player-biblioteket.

   • Klikk Bare, og klikk deretter serien med stjerneklassifiseringer for medier du vil direkteavspille.

    Hvis du for eksempel klikker Klassifisert til 2 stjerner eller høyere, vil du direkteavspille medier som har fått tilordnet en klassifisering på to stjerner eller høyere i Player-biblioteket.

   • Fjern merket for Inkluder uklassifiserte filer hvis du ikke vil direkteavspille uklassifiserte filer sammen med en serie stjerneklassifiseringer.

  • Under Velg sperrenivåer:

   • Klikk Alle klassifiseringer for å direkteavspille medier med et hvilket som helst sperrenivå i Player-biblioteket.

   • Klikk Bare, og fjern merket for eller merk av for avmerkingsboksene for medietypene og sperrenivåene du velger å tillate eller blokkere.

 5. Klikk OK, og klikk deretter OK én gang til.

Slik velger du mediene som skal være tilgjengelig for bestemte enheter eller datamaskiner

Du kan velge innholdet som skal være tilgjengelig for hver enhet på nettverket. Du kan for eksempel velge om du skal gjøre alle mediene dine tilgjengelig for én enhet på nettverket, mens andre enheter kan få tilgang til medier som er klassifisert med fire stjerner eller høyere. Gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Direkteavspilling, og klikk deretter Flere alternativer for direkteavspilling.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny

  Flere alternativer for direkteavspilling vises ikke på Strøm-menyen før du har aktivert direkteavspilling av hjemmemedier.

 3. Velg en datamaskin eller enhet i listen, og klikk deretter Tilpass.

 4. I dialogboksen Tilpass innstillinger for direkteavspilling av medier fjerner du merket for Bruk standardinnstillinger, og deretter kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Merk av for Gjør alle mediene i biblioteket mitt tilgjengelig for denne enheten for å gjøre alle mediene tilgjengelig.

  • Under Velg stjerneklassifiseringer:

   • Klikk Alle klassifiseringer for å direkteavspille medier med en hvilken som helst stjerneklassifisering i Player-biblioteket.

   • Klikk Bare, og klikk deretter serien med stjerneklassifiseringer for medier du vil direkteavspille.

    Hvis du for eksempel klikker Klassifisert til 2 stjerner eller høyere, vil du direkteavspille medier som har fått tilordnet en klassifisering på to stjerner eller høyere i Player-biblioteket.

   • Fjern merket for Inkluder uklassifiserte filer hvis du ikke vil direkteavspille uklassifiserte filer sammen med en serie stjerneklassifiseringer.

  • Under Velg sperrenivåer:

   • Klikk Alle klassifiseringer for å direkteavspille medier med et hvilket som helst sperrenivå i Player-biblioteket.

   • Klikk Bare, og fjern merket for eller merk av for avmerkingsboksene for medietypene og sperrenivåene du velger å tillate eller blokkere.

 5. Klikk OK og deretter OK på nytt.

Slik blokkerer du tilgang til mediene

Hvis du vil forhindre at alle kan spille av mediene dine, kan du blokkere tilgang til alle datamaskiner og enheter på nettverket. Slik gjør du det:

 1. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Direkteavspilling, og klikk deretter Flere alternativer for direkteavspilling.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny
 3. Klikk Blokker alle.