Endre egenskaper for en fil

Filegenskaper er detaljer om en fil, for eksempel forfatternavn, tagger eller datoen da filen sist ble endret. For å lære mer om tagger og hvordan du bruker dem, se Merke bilder slik at de er lettere å finne.

Egenskaper gjør det lettere å finne og organisere filene dine. Du kan for eksempel søke etter en fil ved å oppgi en av egenskapene. Du kan også bruke biblioteker til å organisere filer etter en egenskap. Hvis du for eksempel søker etter dokumentbiblioteket, og du først vil se filene som sist ble oppdatert sist, kan du organisere filene etter egenskapen Endret dato.

Du kan legge til eller endre egenskapene til en eksisterende fil på følgende måter:

Vis alle

Slik legger du til eller endrer vanlige egenskaper ved hjelp av detaljruten:

Detaljruten, som er plassert nederst i et mappevindu, viser de vanligste egenskapene til en fil. Du kan legge til eller endre filegenskaper, som koder, forfatternavn og klassifisering, fra detaljruten. Gjør følgende:

 1. Åpne mappen som inneholder filen du vil endre, og klikk deretter (ikke dobbeltklikk) filen.

 2. Klikk ved siden av egenskapen du vil legge til eller endre, skriv inn den nye egenskapen (eller endre egenskapen) og klikk deretter Lagre i detaljruten nederst i vinduet.

  Bilde av etiketter i detaljruten
  Legge til en kode i detaljruten

  Hvis du vil legge til mer enn én egenskap, må du skille oppføringene med semikolon. Hvis du vil klassifisere en fil ved å bruke klassifiseringsegenskapen, klikker du stjernen som representerer klassifiseringen du vil bruke.

  Tips!

  • Hvis du ikke ser filegenskapen du leter etter, kan du prøve å forstørre detaljruten for å vise flere filegenskaper. Dette gjør du ved å klikke øvre kant av detaljruten og deretter dra den oppover.

Slik legger du til eller endrer egenskaper som ikke vises i detaljruten:

Hvis filegenskapen du vil legge til eller endre, ikke er tilgjengelig i detaljruten, kan du åpne dialogboksen Egenskaper for å få en fullstendig liste over filegenskapene.

 1. Åpne mappen som inneholder filen du vil endre.

 2. Høyreklikk filen, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Detaljer i dialogboksen Egenskaper.

 4. Under Verdi klikker du ved siden av egenskapen du vil legge til eller endre, skriver inn et ord eller uttrykk og klikker deretter OK. (Hvis delen under Verdi er tom, klikker du dette stedet. Da vises det en boks.)

  Obs! 

  • Enkelte egenskaper kan ikke legges til eller endres. I slike tilfeller endres ikke utseendet ved å klikke ved siden av verdien.

  Hvis du vil legge til mer enn én egenskap av samme type, må du skille egenskapene med semikolon. Hvis du vil klassifisere en fil ved å bruke klassifiseringsegenskapen, klikker du stjernen som representerer klassifiseringen du vil bruke.

  Bilde av Etiketter-boksen i egenskapsdialogboksen
  Legge til koder til en fil i dialogboksen Egenskaper

Slik legger du til eller endrer egenskaper når du lagrer en fil:

Du kan også legge til eller endre egenskapene til en fil når du oppretter og lagrer den, slik at du slipper å finne filen og legge til egenskapene etterpå.

 1. Klikk Lagre somFil-menyen i programmet du bruker.

 2. Skriv inn kodene og andre egenskaper i de aktuelle boksene i dialogboksen Lagre som.

  Bilde av dialogboksen Lagre som
  Legge til egenskaper til en fil i dialogboksen Lagre som
 3. Angi et navn på filen, og klikk deretter Lagre.

Merk

 • Ikke alle programmer tilbyr alternativet for å legge til eller endre egenskaper ved lagring av en fil.

Slik fjerner du egenskaper fra en fil

Hvis du har tenkt å dele en fil med en annen person, kan det hende du vil fjerne noen av filegenskapene, spesielt hvis de inneholder personlig informasjon. Egenskapen Forfatter kan for eksempel inneholde navn på personer som har samarbeidet med en fil, og kodene kan inneholde ord og uttrykk du ikke vil andre skal se.

 1. Høyreklikk filen, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Detaljer i dialogboksen Egenskaper.

 3. Klikk Fjern egenskaper og personlig informasjon.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Fjern egenskaper:

  • Klikk Opprett en kopi med alle mulige egenskaper fjernet, og klikk deretter OK. Dette beholder den opprinnelige versjonen av filen med alle egenskaper og lager en kopi der alle egenskapene er fjernet, og som passer for deling.

  • Klikk Fjern følgende egenskaper fra filen, merk av for hver egenskap du vil fjerne, og klikk deretter OK. Dette fjerner de valgte egenskapene fra filen permanent uten å lage en kopi.

Merk

 • Dialogboksen Fjern egenskaper fjerner bare egenskaper som ble lagt til med Windows. Hvis du la til egenskaper ved å bruke et annet program, må du fjerne disse egenskapene ved å bruke dette programmet.

Obs!

 • Du kan ikke legge til eller endre filegenskapene til enkelte filtyper. Du kan for eksempel ikke legge til egenskaper i TXT- eller RTF-filer.

 • Egenskapene som er tilgjengelige for en fil, varierer etter filtype. Du kan for eksempel bruke en klassifisering på en sangfil, men ikke på et tekstdokument.

 • Enkelte filegenskaper (for eksempel lengden på en sangfil) kan ikke endres.