Endre språkinnstillinger i Internet Explorer

Du kan legge til flere språk i Internet Explorer for å vise websider og adresselinjetekst på riktig måte. Legg merke til at når du installerer språk i Internet Explorer, blir disse språkene bare tilgjengelige på webområder og i adresselinjen. Hvis du vil endre språket i menyene og på knappene i Internet Explorer, må du installere en versjon av Internet Explorer på det språket du ønsker å bruke.

Vis alle

Slik legger du til et språk i Internet Explorer

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 3. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Språk.

 4. I dialogboksen Språkinnstilling klikker du Legg til.

 5. I dialogboksen Legg til språk velger du et språk fra listen, og deretter klikker du OK.

 6. Gjenta steg 4 og 5 til du har lagt til alle de språkene du ønsker å bruke.

 7. Klikk OK to ganger.

Obs!

 • Hvis du snakker flere språk, bør du organisere dem i prioritert rekkefølge. Hvis et webområde er tilgjengelig på flere språk, vil innholdet bli vist på det språket som har høyest prioritet. Hvis du vil omorganisere språkene, klikker du på et språk, og bruker deretter knappene Flytt opp eller Flytt ned for å organisere språkene i prioritert rekkefølge.

Slik aktiverer du automatisk gjenkjenning av språk på webområder

De fleste websider inneholder informasjon som forteller webleseren hvilket språk og tegnsett som skal brukes for å vise siden. Denne informasjonen kalles språkkoding. Internet Explorer kan vanligvis identifisere den riktige språkkodingen, selv om websiden ikke har språkkodingsinformasjon, men dette forutsetter at funksjonen Automatisk valg for språkkoding er aktivert. Slik aktiverer du den:

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Gå til en webside.

 3. Høyreklikk websiden, pek på Koding, og klikk deretter Automatisk valg.

Slik velger du språkkoding for en webside manuelt

Hvis Automatisk valg ikke finner ut hva som er riktig språkkoding, og du vet hvilken språkkoding det skal være, kan du velge den manuelt.

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Gå til websiden du ønsker å velge språk for.

 3. Høyreklikk websiden, pek på Koding, pek på Mer, og klikk deretter det riktige språket.

 4. Hvis du blir bedt om å laste ned komponenter for språkstøtte, klikker du Last ned.

Obs!

Slik laster du ned skrifter automatisk

Hvis datamaskinen trenger en ny skrift for å vise tekst som er skrevet på et bestemt språk, kan Internet Explorer laste ned skriften automatisk. Denne funksjonen er slått på som standard, men hvis noen har slått den av, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å slå den på igjen.

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen og deretter Alternativer for Internett.

 3. Klikk kategorien Sikkerhet, og klikk deretter Egendefinert nivå.

 4. I dialogboksen Sikkerhetsinnstillinger ruller du til avsnittet Nedlastinger, og under Nedlasting av skrifter gjør du deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slå av automatisk installasjon av skrifter, klikker du Deaktiver.

  • Hvis du vil tillate automatisk installasjon av skrifter, klikker du Aktiver.

  • Hvis du ønsker at Internet Explorer skal spørre deg om å installere en skrift eller ikke, klikker du Spør.

 5. Klikk OK to ganger.