Sjekk etter feil på en stasjon

Du kan løse noen problemer med datamaskinen ved kontroller en eller flere stasjoner for feil. Du kan for eksempel kontroller datamaskinens primære harddisk for å fikse visse ytelsesproblemer, eller så kan du sjekke en ekstern harddisk dersom den ikke fungerer som den skal.

 1. Åpne Datamaskin ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Datamaskin.

 2. Høyreklikk stasjonen du vil kontrollere, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Verktøy, og klikk deretter Kontroller nå under Feilsøking. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Hvis du vil at problemer som oppdages med filer og mapper, skal repareres automatisk, merker du av for Reparer feil i filsystem automatisk. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, rapporteres problemene, men de løses ikke.

  Hvis du vil utføre en grundig kontroll, merker du av for Søk etter og forsøk å reparere skadede sektorer. Systemet prøver da å søke etter og reparere fysiske feil på selve stasjonen. Dette kan ta mye lengre tid.

  Hvis du vil søke etter både filfeil og fysiske feil, merker du av for både Reparer feil i filsystem automatisk og Søk etter og forsøk å reparere skadede sektorer.

 4. Klikk Start.

Dette kan ta flere minutter, avhengig av størrelsen på stasjonen. Best resultater får du ved å la være å bruke datamaskinen til andre oppgaver mens den søker etter feil.

Obs!

 • Hvis du merker av for Reparer feil i filsystem automatisk for en disk som brukes (for eksempel partisjonen der Windows er installert), blir du bedt om å utsette kontrollen til neste gang du starter datamaskinen.