Velge en avansert gjenopprettingsmetode

De avanserte gjenopprettingsmetodene i Gjenoppretting i Kontrollpanel kan gjenopprette Windows etter en alvorlig skade.

Den første metoden benytter en type sikkerhetskopi som kalles systemavbildning. Denne må du ha opprettet tidligere. Den andre metoden installerer Windows på nytt, enten fra et gjenopprettingsbilde fra datamaskinprodusenten eller fra de originale installasjonsfilene for Windows.

Advarsel

  • Begge metoder kan føre til at data går tapt. Før du starter en av disse metodene vil du bli bedt om å sikkerhetskopiere personlige filer til en ekstern disk, for eksempel en USB-harddisk. Når gjenopprettingen fullføres, kan du installere programmene på nytt fra de originale installasjons-CDene eller -filene, og du kan gjenopprette dine personlige filer.

Slik får du tilgang til de avanserte gjenopprettingsmetodene:

  1. Åpne Gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv gjenoppretting i søkeboksen, og klikk deretter Gjenoppretting.

  2. Klikk Avanserte gjenopprettingsmetoder.

Vis alle

Gjenopprett filer fra en sikkerhetskopiert systemavbildning

Før du kan bruke dette alternativet må du ha opprettet systemavbildningen. En systemavbildning er en personlig sikkerhetskopi av partisjonen som inneholder Windows. Den inneholder alle programmer og brukerdata, som dokumenter, bilder og musikk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er en systemavbildning?

Hvis du har opprettet en systemavbildning på forhånd, vil dette alternativet som regel være det beste fordi de fleste filer, programmer og innstillinger er lagret i systemavbildningen. Du trenger bare å installere eller gjenopprette programmer, oppdateringer eller filer du har lagt til etter datoen da du opprettet systemavbildningen. Hvis systemavbildningen ble opprettet nylig, kan det hende den inneholder problemet du forsøker å løse.

Gjenopprett Windows eller datamaskinen til originalinnstillingene

Du kan bruke denne metoden hvis du ikke har en systemavbildning, eller hvis du vil avinstallere alle programmer og gjenopprette Windows til fabrikkinnstillingene. Da må du installere alle programmer du har lagt til, på nytt, og du må gjenopprette alle filene dine.

Denne metoden viser bare ett av to alternativer avhengig av hva datamaskinprodusenten har valgt.

  • Gjenopprett datamaskinen til fabrikkinnstilling. Med dette alternativet slettes alt på datamaskinen. Det inkluderer alle filer og programmer du har installert. Alt blir erstattet med et gjenopprettingsbilde som datamaskinprodusenten har laget. Gjenopprettingsbildet inneholder Windows og eventuelt andre programmer som var forhåndsinstallert på datamaskinen da den ble levert. Du må gjenopprette brukerfilene dine og installere programmer du tidligere har installert, på nytt ved hjelp av de originale installasjons-CDene eller -filene.

  • Installer Windows på nytt. Dette valget reinstallerer Windows på din datamaskin. Du må gjenopprette brukerfilene dine og installere programmer du tidligere har installert, på nytt ved hjelp av de originale installasjons-CDene eller -filene.

    Obs!

    • Selv om du gjenoppretter Windows til originalinnstillingene, slettes ikke absolutt alt på datamaskinen. Programmene blir slettet, men brukerfiler lagres i mappen Windows.old på harddisken. Disse filene kan du bla i etter at gjeninstalleringen er fullført. Du bør allikevel sikkerhetskopiere brukerfiler før du velger å bruke denne metoden. Hvis du for eksempel har krypterte filer, kan det hende du ikke får tilgang til dem etter at Windows er installert på nytt. Hvis du tok sikkerhetskopi av brukerfilene og deretter gjenopprettet dem etter gjeninstallasjonen av Windows, kan du slette mappen Windows.old.