Opprette en systemreparasjonsdisk

Systemgjenopprettingsalternativer kan hjelpe deg med å reparere Windows hvis en alvorlig feil oppstår. For å bruke systemgjenopprettingsalternativer trenger du en Windows installasjonsplate eller tilgang til gjenopprettingsalternativene som ble inkludert av datamaskinprodusenten. Hvis du ikke har noen av disse valgene, kan du lage en gjenopprettingsplate for å få tilgang til systemgjenopprettingsalternativene.

Se denne videoen for å lære hvordan du oppretter en systemgjenopprettingsplate (0:36)

Opprette en gjenopprettingsplate

 1. Åpne Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 2. Klikk Opprett en gjenopprettingsplate i venstre rute, og følg deretter instruksjonene. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Obs!

  • Hvis du blir bedt om å sette inn en installasjonsplate for Windows, betyr det at filene som trengs for å opprette gjenopprettingsplaten ikke eksisterer på datamaskinen. Sett inn en installasjonsplate for Windows 7.

Bruke gjenopprettingsplaten

 1. Legg gjenopprettingsplaten i CD- eller DVD-stasjonen.

 2. Start datamaskinen på nytt ved å trykke på av/på-knappen på datamaskinen.

 3. Trykk en tast for å starte fra gjenopprettingsplaten hvis du blir bedt om det.

  • Hvis datamaskinen ikke er konfigurert til å starte fra en CD eller DVD, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen. Du må kanskje endre BIOS-innstillingene på datamaskinen.

 4. Velg språkinnstillingene, og klikk deretter Neste.

 5. Velg et gjenopprettingsalternativ, og klikk deretter Neste.

Tips!

 • Skriv ut disse instruksjonene og oppbevar dem på et sikkert sted sammen med gjenopprettingsplaten din.