Tilpasse et bibliotek

Med biblioteker kan du vise og ordne filer som er lagret på forskjellige steder. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med biblioteker.

Du kan endre hvor biblioteker skal samle informasjon fra, ved å inkludere eller fjerne mapper i biblioteket. For å finne ut hvordan, se Inkluder mapper i bibliotek.

Du kan også tilpasse hvordan biblioteket skal brukes, blant annet standard lagringssted, eller du kan endre filtypen som biblioteket er optimalisert for.

Vis alle

Slik endrer du standard lagringssted for et bibliotek

Et biblioteks standard lagringssted angir hvor et element skal lagres når det kopieres, flyttes eller lagres i biblioteket.

  1. Åpne biblioteket du vil endre.

  2. Klikk Plasseringer ved siden av Inkluderer i biblioteksruten (ovenfor fillisten).

  3. I dialogboksen Bibliotekplasseringer kan du høyreklikke en bibliotekplassering som ikke er standard lagringssted. Klikk deretter Angi som standard lagringssted, og klikk deretter OK.

Slik endrer du filtypen et bibliotek er optimalisert for

Alle biblioteker kan optimaliseres for en bestemt filtype (for eksempel musikk eller bilder). Hvis du optimaliserer et bibliotek for en bestemt filtype, endrer du alternativene som vil være tilgjengelige for filene i dette biblioteket.

  1. Høyreklikk biblioteket du vil endre, og klikk deretter Egenskaper..

  2. På listen Optimaliser dette biblioteket for klikker du en filtype, og deretter klikker du OK.