Tilpasse Start-menyen

Hvis du organiserer Start-menyen, kan det bli enklere å finne favoritt programmer og -mapper.

Bilde av Start-menyen
Start-menyen
Vis alle

Slik fester du et program til Start-menyen:

Hvis du bruker et program regelmessig, kan du opprette en snarvei til det ved å feste programmets ikon til Start-menyen. Festede programikoner vises på venstre side av Start-menyen.

 • Høyreklikk programikonet du vil feste til Start-menyen, og klikk deretter Fest til Start-menyen.

Merknader

 • Hvis du vil fjerne et programikon fra Start-menyen, høyreklikk det og klikk deretter Løsne fra Start-menyen.

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på de festede elementene, drar du programikonet til en ny plassering på listen.

Slik fjerner du et program fra Start-menyen:

Når du fjerner et programikon fra Start-menyen, fjernes det ikke fra Alle programmer-listen, og det avinstalleres ikke.

 1. Klikk StartBilde av startknappen .
 2. Høyreklikk programikonet du vil fjerne fra Start-menyen, og klikk deretter Fjern fra denne listen.

Slik flyttes Start-knappen:

Start-knappen Bilde av startknappen er plassert på oppgavelinjen. Selv om du ikke kan fjerne Start-knappen fra oppgavelinjen, kan du flytte oppgavelinjen. Start-knappen følger med.
 1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen. Hvis det er merket av for Lås oppgavelinjen, klikker du for å fjerne avmerkingen.

 2. Klikk et tomt område på oppgavelinjen og hold museknappen nede mens du drar oppgavelinjen til en av de fire kantene på skrivebordet. Når oppgavelinjen er der du vil ha den, slipper du museknappen.

Obs!

 • Hvis du vil låse oppgavelinjen på plass igjen, høyreklikker du et tomt område på oppgavelinjen og merker av for Lås oppgavelinjen. Å låse oppgavelinjen forhindrer at den blir flyttet eller at størrelsen endres ved et uhell.

Fjerne nylig åpnede filer eller programmer fra Start-menyen

Å fjerne nylig åpnede filer eller programmer fra startmenyen sletter dem ikke fra datamaskinen.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny. For å fjerne nylig åpnede programmer, fjerner du avmerkingen Lagre og vis nylig åpnede programmer på Start-menyen. For å fjerne nylig åpnede filer, fjerner du avmerkingen Lagre og vis nylig åpnede elementer på Start-menyen og klikker OK.

Slik justerer du antallet snarveier for ofte brukte programmer:

Start-menyen viser snarveier til programmer du bruker ofte. Du kan endre antallet programsnarveier som skal vises. Dette kan påvirke Start-menyens høyde.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny, og klikk deretter Tilpass.

 3. I dialogboksen Tilpass Start-menyen i boksen Antall nylig brukte programmer som skal vises angir du antallet programmet du ønsker skal vises på Start-menyen. Klikk OK og deretter OK en gang til.

Slik tilpasser du høyre rute i Start-menyen:

Du kan legge til eller fjerne elementer, for eksempel Datamaskin, Kontrollpanel og Bilder, som vises til høyre i Start-menyen. Du kan også endre visse elementer slik at de vises som koblinger eller menyer.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny, og klikk deretter Tilpass.

 3. I dialogboksen Tilpass Start-menyen velger du ønskede alternativer i listen. Klikk OK og deretter OK en gang til.

Slik gjenoppretter du standardinnstillingene for Start-menyen:

Du kan gjenopprette Start-menyen til de opprinnelige standardinnstillingene.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny, og klikk deretter Tilpass.

 3. I dialogboksen Tilpass Start-menyen klikker du Bruk standardinnstillinger. Klikk OK og deretter OK en gang til.

Slik søker du etter programmer fra Start-menyen:

 • Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, og skriv inn et ord eller uttrykk i søkeboksen.

Slik legger du til Kjør-kommandoen på Start-menyen:

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny, og klikk deretter Tilpass.

 3. I dialogboksen Tilpass Start-menyen blar du gjennom listen over alternativer for å finne og merke av for Kjør kommando. Klikk OK og deretter OK en gang til.

Slik legger du til Siste elementer på Start-menyen.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny. Under Personvern velger du Lagre og vis nylig åpnede elementer på Start-menyen og oppgavelinjen.

 3. Klikk Tilpass. I dialogboksen Tilpass Start-menyen blar du gjennom listen over alternativer, merker av for Siste elementer og klikker OK. Klikk deretter OK en gang til.