Tilpasse Favoritter-feltet

Favoritter-feltet erstatter verktøylinjen for koblinger fra tidligere versjoner av Internet Explorer, og inneholder ikke bare favorittkoblingene dine, men også feeder og Web Slices. Du kan trekke koblinger—enten fra adresselinjen eller fra websider—til Favoritter-feltet, slik at favorittinformasjonen din bare er ett klikk unna. Du kan også reorganisere elementene i Favoritter-feltet eller organisere dem i mapper. Og du kan bruke feeder og en ny funksjon som kalles Web Slices for å se etter oppdateringer på innhold fra dine favorittwebsider, uten å navigere vekk fra den gjeldende siden.

Vis alle

Legge til koblinger til Favoritter-feltet

Favoritter-feltet gir deg beleilig tilgang til websidene som du besøker oftest. Her lærer du hvordan du skal legge til koblinger i Favoritter-feltet for favorittwebsidene dine.

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Gå til websiden du ønsker å legge til Favoritter-feltet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • trekk websideikonet fra Adresselinjen til Favoritter-feltet.

  • Dra en kobling fra en webside direkte til Favoritter-feltet.

  • Klikk Legg til i Favoritter-feltetBilde av knappen Legg til i Favoritter-feltet.

Bruke Web Slices

Web Slices lar deg se når oppdatert innhold, som for eksempel temperaturer eller endrede auksjonspriser, er tilgjengelige fra dine favorittwebsider. En Web Slice er en bestemt del av en webside som du kan legge til i Favoritter-feltet. Når du legger til en Web Slice, abonnerer du også automatisk på innholdet, akkurat som med en webfeed. Når når du lagt til en Web Slice, og den blir oppdatert, vil koblingen i Favoritter-feltet utheves. Du kan deretter klikke koblingen for å se det oppdaterte innholdet.

Når en Web Slice er tilgjengelig på en webside, ser du Web Slice-knappen Bilde av Web Slice-knappen endre farge i kommandolinjen.

Hvis du beveger musepekeren over områder på websiden, vil du også se et Web Slice-ikon på websiden, ved siden av innholdet som du kan legge til i Favoritter-feltet.

Hvis du vil abonnere på en Web Slice og legge den til i Favoritter-feltet, gjør du slik:

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Gå til siden med Web Slicen du vil legge til i Favoritter-feltet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Web Slice-knappen Bilde av Web Slice-knappen på kommandolinjen.
  • Klikk Web Slice-knappen Bilde av Web Slice-knappen på siden

Etter at du har begynt å abonnere på en Web Slice, kan du se at den vises i Favoritter-feltet.

Hvis du vil forhåndsvise det oppdaterte Web Slice-innholdet uten å forlate websiden du er på for øyeblikket, klikker du Web Slice-koblingen i Favoritter-feltet. Da åpnes en omfattende forhåndsvisning av websiden, som du så kan klikke for å gå til selve websiden. Hvis du ha mer informasjon om Web Slices, se Web Slices: vanlige spørsmål.

Abonnere på feeder

Når du abonnerer på en feed, kan du se etter oppdateringener for den i Favoritter-feltet. Hvis du vil abonnere på en feed og overvåke den i Favoritter-feltet, følger du disse trinnene:

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Gå til websiden med feeden du ønsker å abonnere på.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det bare er én feed tilgjengelig, klikker du knappen FeedBilde av Feed-søk-knappen for å vise feeden.
  • Hvis det er en Web Slice eller flere feeder på siden, klikker du pilen ved Feed-knappen Bilde av Feed-søk-knappen, eller Web Slice-knappen Bilde av Web Slice-knappen og deretter klikker du feeden du vil se.
 4. Klikk Abonner på denne feeden på feed-siden.

 5. I dialogboksen Abonner på denne feeden merker du av for alternativet Legg til i Favoritter-feltet, og klikker deretter Abonner.

Hvis du vil ha mer informasjon om feeder, se Bruke RSS-feeder

Bli organisert

Du kan reorganisere koblinger og andre elementer i Favoritter-feltet ved å dra dem fra et sted i Favoritter-feltet, til et annet. Du kan også opprette mapper og sortere favorittkoblinger, Web Slices og feeder.

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Du oppretter en mappe ved å høyreklikke på et eksisterende element i Favoritter-feltet og klikke Ny mappe, og deretter gi mappen et navn. Du kan deretter dra elementer fra Favoritter-feltet, inn i den mappen.

  • Fjern gamle elementer ved å høyreklikke på elementet i Favoritt-feltet og så klikke på Slett.

  • Klikk Favoritter-knappen, klikk pilen ved siden av Legg til favoritter-knappen, og klikk deretter Ordne Favoritter. Herfra kan du legge til, fjerne og flytte på koblinger, feeder og Web Slices i mappen Favoritter-feltet.

Hvis du vil ha mer informasjon om å ordne favorittene dine, se Behandle Internet Explorer-favoritter.