Aktivere, deaktivere eller endre PIN-koden for et mobilt bredbånd

Hvis du vil aktivere, deaktivere eller endre PIN-koden for et mobilt bredbånd, følger du denne fremgangsmåten. Hvis du vil ha mer informasjon om mobilt bredbånd, se Hva er et mobilt bredbånd?.

Slik aktiverer du PIN-koden for et mobilt bredbånd

 1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 2. Høyreklikk det mobile bredbåndsnettverket, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Sikkerhet.

 3. Klikk Aktiver PIN-kode, skriv inn PIN-koden, og klikk deretter OK.

  Obs!

  • Hvis du skriver inn flere ugyldige PIN-koder, kan det føre til at kontoen blokkeres til du mottar en PUK-kode fra mobiloperatøren. Hvis du er koblet til, vil den gjeldende tilkoblingen avsluttes hvis kontoen blokkeres.

  • Hvis enheten ikke støtter bruk av PIN-kode, vil kategorien Sikkerhet ikke være tilgjengelig. Hvis PIN-koden er aktivert, vil ikke knappen Aktiver PIN-kode være tilgjengelig.

Slik deaktiverer du PIN-koden for et mobilt bredbånd

 1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 2. Høyreklikk det mobile bredbåndsnettverket, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Sikkerhet.

 3. Klikk Deaktiver PIN-kode, skriv inn PIN-koden, og klikk deretter OK.

  Obs!  

  • Hvis du skriver inn flere ugyldige PIN-koder, kan det føre til at kontoen blokkeres til du mottar en PUK-kode fra mobiloperatøren. Hvis du er koblet til, vil den gjeldende tilkoblingen avsluttes hvis kontoen blokkeres.

  • Hvis PIN-koden er deaktivert eller enheten ikke støtter bruk av PIN-kode, vil knappen Deaktiver PIN-kode ikke være tilgjengelig.

Slik endrer du PIN-koden for et mobilt bredbånd

 1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 2. Høyreklikk det mobile bredbåndsnettverket, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Sikkerhet.

 3. Klikk Endre PIN-kode, skriv inn gjeldende PIN-kode og den nye PIN-koden, skriv inn den nye PIN-koden på nytt for å bekrefte, og klikk deretter OK.

  Obs!

  • Hvis enheten ikke støtter bruk av PIN-kode, vil kategorien Sikkerhet ikke være tilgjengelig. Hvis PIN-koden er deaktivert, vil ikke knappen Endre PIN-kode være tilgjengelig. Du må først aktivere PIN-koden før du kan endre den.