Aktivere eller deaktivere en sensor

Programmer kan bruke informasjon fra en sensor etter at den er aktivert. Du kan aktivere eller deaktivere sensorer som er installert på din datamaskin under Plasseringssensor og andre sensorer i Kontrollpanel. Hvis du deaktiverer en sensor, slås den ikke av. Enkelte programmer kan fortsatt få tilgang til informasjon fra en sensor når den er deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installere eller avinstallere en sensor.

Når en sensor er aktivert, kan alle brukere og programmer på datamaskinen som standard få tilgang til informasjon fra den. Den første gangen et program eller en tjeneste får tilgang til datamaskinens plassering fra en sensor, viser Windows midlertidig ikonet for Plasseringssensor og andre sensorer Bildet av ikonet for Sensorer for plassering og annet i systemstatusfeltet. For å begrense hvem som har tilgang til informasjon fra en sensor etter du har aktivert den, se Endre hvem som kan få tilgang til informasjon fra en sensor. For mer informasjon om hvordan aktivering av en sensor påvirker ditt personvern, se Hvordan påvirker en sensor personvernet?

Slik aktiverer eller deaktiverer du en sensor:

  1. Åpne Plasseringssensor og andre sensorer ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv sensorer i søkeboksen, og klikk deretter Plasseringssensor og andre sensorer.

  2. Merk av for sensoren du vil aktivere, eller fjern merket for å deaktivere sensoren, og klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.