Utvide vinduer loddrett på skrivebordet ved hjelp av Fest

Du kan bruke Fest til å utvide vinduer loddrett. Dette kan være nyttig når du skal lese lengre dokumenter.

Se denne videoen for å lære hvordan du utvider vinduer vertikalt på skrivebordet ved hjelp av Fest (1:03).

Utvide et vindu loddrett

  1. Pek på rammen på toppen eller bunnen av et åpent vindu til pekeren endrer seg til en dobbelt pil Bilde av en loddrett pil som angir at du kan endre høyden på vinduet.
  2. Dra vinduets ramme til toppen eller bunnen av skjermen for å utvide vinduet til hele skrivebordets høyde. Vinduets bredde endres ikke.

For å endre vinduet tilbake til sin opprinnelige størrelse, drar du tittellinjen bort fra toppen av skrivebordet, eller drar den nederste rammen på vinduet bort fra bunnen av skrivebordet.

Obs!

  • Fest fungerer kanskje ikke med enkelte programmer som har tilpasset vindusoppførsel.