Når du kobler til en ny maskinvareenhet på datamaskinen, prøver Windows å finne og installere en programvaredriver for enheten. Du vil kanskje noen ganger se en advarsel om at en driver er usignert, er endret siden den ble signert eller kan ikke installeres av Windows. Du kan alltid bestemme om du vil installere en driver som er usignert eller har blitt endret.

En signert driver er en enhetsdriver som inneholder en digital signatur. En digital signatur er et elektronisk sikkerhetsmerke som kan fortelle hvem som har utgitt programvaren, i tillegg til om noen har endret driveren siden den ble signert. Hvis en driver er signert av en utgiver som har bekreftet identiteten sin ved hjelp av en sertifiseringsinstans, kan du stole på at driveren faktisk kommer fra den utgiveren, og at den ikke har blitt endret.

Windows vil varsle deg med en av følgende meldinger hvis driverprogramvaren ikke er signert, hvis den er signert av en utgiver som ikke har bekreftet identiteten sin ved hjelp av en sertifiseringsinstans, eller hvis den har blitt endret siden utgivelsen:

Vis alle

Windows kan ikke bekrefte utgiveren av denne driverprogramvaren

Driveren har enten ingen digital signatur, eller den har blitt signert med en digital signatur som ikke er blitt bekreftet av en sertifiseringsinstans. Du bør bare installere denne driverprogramvaren hvis den kommer fra en originalplate fra produsenten eller fra systemansvarlig i organisasjonen din.

Denne driveren er ikke signert

Driveren er ikke digitalt signert av en bekreftet utgiver. Driveren kan ha blitt endret slik at den inneholder skadelig programvare som kan skade datamaskinen eller stjele informasjon. Enkelte sjeldne ganger hender det at godkjente utgivere endrer driverpakker etter at de er signert digitalt. Du bør bare installere en driver som ikke er signert hvis den kommer fra en originalplate fra produsenten.

Det finnes dessverre ingen pålitelig informasjonskilde som viser hvem som har publisert en usignert driver. Alle kan endre innholdet i en usignert driver. Den opprinnelige versjonen av en usignert driver kan ha kommet fra produsenten av enheten, men hvis driveren er usignert, kan noen ha endret den. Det er ikke mulig å finne ut om den ble endret for skadelige formål. De fleste produsenter signerer nå driverne digitalt før de utgis.

Windows krever en digitalt signert driver

En driver som mangler en gyldig digital signatur, eller som er endret etter at den ble signert, kan ikke installeres på 64-biters versjoner av Windows. Du vil bare se denne meldingen hvis du prøver å installere en slik driver på en 64-biters versjon av Windows.

Hvis du ser en av disse meldingene når du forsøker å installere en driver, bør du gå til enhetsprodusentens webområde for kundestøtte for å hente en driver som er digitalt signert.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.