Hvordan gjør jeg skjermen til den bærbare datamaskinen lysere?

Hvis du har en bærbar datamaskin, må du av og til endre lysstryken til skjermen. Hvis du for eksempel vil bruke den bærbare datamaskinen utendørs på en solskinnsdag, må du ha en lysere skjerm for å se skjermen klart. Hvis du befinner deg i et mørkt rom, ønsker du kanskje å redusere lysstyrken.

Obs!

  • En lysere skjerm bruker mer strøm og reduserer batteritiden.

Endre lysstyrken til skjermen til en bærbar datamaskin

  1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

  2. Flytt glidebryteren ved siden av Skjermlysstyrke nederst på skjermen. Lysstyrken endres automatisk.

Obs!

  • Hvis glidebryteren Skjermlysstyrke ikke er tilgjengelig, kan det hende at den bærbare datamaskinen ikke støtter justering av lysstyrke, eller så må du oppdatere skjermens drivere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere drivere: anbefalte koblinger.

Windows demper automatisk lyset på skjermen etter en viss tid for å spare strøm og få batteriet til å vare lenger. Gjør følgende for å endre denne innstillingen:

Endre når lyset på skjermen til en bærbar datamaskin skal dempes

  1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

  2. Klikk Endre planinnstillinger på siden Velg en strømstyringsplan ved siden av planen du vil endre.

  3. På siden Endre innstillinger for planen ved siden av Demp lyset på skjermen endrer du tiden for På batteri eller Koblet til (eller begge), og deretter klikker du Lagre endringer.