Hvordan utfører jeg avanserte søk i Windows Media Player?

Du kan bruke søk for å finne elementer i Windows Media Player-biblioteket eller i en nettmusikktjeneste som matcher et spesifikt sett med kriterier. Alle resulterende samsvar vises i detaljruten. Du kan også få tilgang til koblinger for resultatene i spesifikke bibliotekskategorier ved å klikke pilen ved siden av søkeboksen.

Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.

Følgende eksempler illustrerer avanserte søk du kan foreta i søkeboksen i Windows Media Player:

Vis alle

Finne bestemte sanger, album eller artister

Hvis du vil søke etter en bestemt sang, album eller artist, kan du skrive inn ett eller flere ord i søkeboksen. Hvis du for eksempel vil finne alle sangtitler, albumtitler og artistnavn som inneholder ordet "Prince", skriver du Prince inn i søkeboksen.

Vær oppmerksom på at hvis du bare skriver inn et firesifret nummer i søkeboksen, søker spilleren etter sanger og album som ble utgitt det året i tillegg til sanger og albumtitler som inneholder det nummeret. Hvis du vil begrense søkeresultatene for en sang eller albumtittel som inneholder et firesifret nummer, for eksempel sangen "1999" av Prince, tar du med ett eller flere ord i tillegg i søket. Hvis du for eksempel vil finne sangen "1999" av Prince, skriver du 1999 Prince inn i søkeboksen.

Utelate elementer fra et søk

Hvis du vil utelate et element, bruker du NOT eller en tankestrek (-). Du kan for eksempel skrive inn "Wilco" NOT "Sky Blue Sky" for å vise alle sanger av Wilco unntatt de som er på albumet "Sky Blue Sky". Eller skriv inn -Rock for å vise alle sanger unntatt sanger i sjangeren Rock. Vær oppmerksom på at NOT må skrives inn med store bokstaver.

Hvis du vil søke etter et nøyaktig uttrykk, må du sette det i anførselstegn ("). Du kan for eksempel skrive inn "Easy Listening" for å søke etter elementer som inneholder hele det uttrykket.

Kombinere et søk

Hvis du vil kombinere et søk, bruker du OR. Hvis du for eksempel vil søke etter alle sanger av Neil Diamond eller Barbra Streisand, skriver du inn "Neil Diamond" OR "Barbra Streisand". Eller du kan skrive inn Rock OR Jazz for å finne alle sanger som er i sjangerne Rock eller Jazz. Vær oppmerksom på at OR må skrives inn med store bokstaver.

Søk ved bruk av to attributter

Hvis du søker på to attributter, bruker du AND eller et mellomrom. Du kan for eksempel skrive inn "Wilco" AND "Sky Blue Sky" for å bare finne de sangene av Wilco som er på albumet "Sky Blue Sky". Eller du kan skrive inn Komponist:Beethoven Dirigent:"Gerard Schwartz" for å finne musikk som er komponert av Beethoven og som også har Gerard Schwartz som dirigent. Vær oppmerksom på at AND må skrives inn med store bokstaver.

Søk med bruk av medieinformasjon-attributter

Hvis du vil begrense søket til en bestemt medieinformasjon-attributt, kan du bruke formatet Attributt:Element du søker etter. Du kan for eksempel skrive inn Sjanger:Rock for å finne sanger i sjangeren Rock. Eller skriv inn Komponist:Beethoven for å finne all musikk som er komponert av Beethoven. Følgende tabell viser de forskjellige eksemplene på søkeord og hvordan de brukes.

Hvis du vil finne Bruk dette Eksempel
Hvis du vil finne

Album eller CD-tittel

Bruk dette

Album:

Eksempel

album:"Sky Blue Sky"

Hvis du vil finne

Hovedartist

Bruk dette

AlbumArtist:

Eksempel

albumartist:Wilco

Hvis du vil finne

Hovedartist eller medvirkende artist

Bruk dette

Artist:

Eksempel

artist:Wilco

Hvis du vil finne

Musikkomponist

Bruk dette

Komponist:

Eksempel

komponist:"Jeff Tweedy"

Hvis du vil finne

Orkesterdirigent

Bruk dette

Dirigent:

Eksempel

dirigent:"Gerard Schwartz"

Hvis du vil finne

Innholdsleverandør

Bruk dette

InnholdsLeverandør:

Eksempel

innholdsleverandør:ButikkNavn

Hvis du vil finne

Medvirkende artist

Bruk dette

MedvirkendeArtist:

Eksempel

medvirkendeartist:"Ray Charles"

Hvis du vil finne

Sjanger

Bruk dette

Sjanger:

Eksempel

sjanger:rock

Hvis du vil finne

Innholdets varighet i sekunder

Bruk dette

Lengde:

Eksempel

lengde:245

Hvis du vil finne

Er innholdet beskyttet av mediebruksrettigheter?

Bruk dette

Beskyttet:

Eksempel

beskyttet:<ja/nei>

Hvis du vil finne

Innholdsklassifisering (omfatter både bruker- og leverandørklassifiseringer)

Bruk dette

Klassifisering:

Eksempel

klassifisering:4

Hvis du vil finne

Elementtittel

Bruk dette

Tittel:

Eksempel

tittel:"Either Way"

Vær oppmerksom på at søket ikke skiller mellom stor og liten bokstav, unntatt når du kombinerer søk ved hjelp av NOT, OR eller AND. Vær også oppmerksom på at det ikke er mellomrom mellom søkeordet, kolon og teksten du skriver inn. Anførselstegn trengs bare for søkeuttrykk med flere ord som er vanlige i albumtitler og artistenes fulle navn, og hvis du vil søke etter et nøyaktig uttrykk.

Hvis du er i en bibliotekskategori som ikke bruker søkekriteriene du oppgir, for eksempel søk etter et artistnavn innenfor kategorien Sjanger, kommer spilleren til å søke alle andre kategorier i biblioteket og vise en liste over samsvarende elementer som ble funnet i detaljruten. Du kan også vise samsvarende elementer som ble funnet ved å klikke pilen ved siden av søkeboksen.

Hvis du vil tømme søkeboksen for tidligere søkekriterier på en rask måte, klikker du Tøm søkBilde av Tøm søk-knappen.