Hvordan søker Handlingssenter etter problemer?

Handlingssenter kontrollerer flere sikkerhets- og vedlikeholdsrelaterte elementer som angir datamaskinens generelle ytelse.

Når statusen til et overvåket element endres (for eksempel at antivirusprogramvaren blir utdatert), varsler Handlingssenter deg med en melding i systemstatusfeltet på oppgavelinjen. Statusen til elementet i Handlingssenter endrer farge for å angi meldingens alvorlighetsgrad, og en handling anbefales.

Slik endrer du hvilke elementer Handlingssenter kontrollerer:

  1. Åpne Handlingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Kontroller datamaskinens status under System og sikkerhet.

  2. Klikk Endre innstillinger for Handlingssenter.

  3. Merk av for et element du vil at Handlingssenter skal kontrollere med tanke på endringer eller problemer, eller fjern merket hvis elementet ikke lenger skal kontrolleres.

  4. Klikk OK.

Hvis du foretrekker å ha kontrollen over et element selv (for eksempel bruke et annet program for sikkerhetskopiering enn det som følger med Windows, eller sikkerhetskopiere filer manuelt) og ikke ønsker å se statusmeldinger for elementet, kan du deaktivere varslinger for elementet.

Når du fjerner merket for et element på siden Endre innstillinger for Handlingssenter, mottar du ingen meldinger, og du vil heller ikke se elementets status i Handlingssenter. Vi anbefaler at du kontrollerer statusen til alle oppførte elementer, ettersom mange av dem kan varsle deg om sikkerhetsproblemer.

Hvis du imidlertid velger å slå av meldinger for et element, kan du når som helst slå dem på igjen. Merk av for elementet på siden Endre innstillinger for Handlingssenter, og klikk deretter OK. Du kan også klikke ønsket Aktiver meldinger-kobling ved siden av elementet på hovedsiden.

Obs!

  • Hvis du vil endre visningsmåten for problemløsninger i Handlingssenter, klikker du Endre innstillinger for Handlingssenter og klikker deretter Problemrapportinnstillinger. På siden Endre innstillinger for problemrapportering velger du hvor mye informasjon som skal sendes, og hvor ofte det skal ses etter nye løsninger. Deretter klikker du OK.

Artikkel-ID: MSW700040