Hvordan kan Internet Explorer 9 bidra til å beskytte meg mot skriptangrep mellom webområder?

Windows Internet Explorer har et filter mot skriptangrep mellom webområder (XSS) som kan forhindre at et webområde overfører potensielt skadelig skriptkode til et annet webområde. XSS-filteret analyserer hvordan webområder samhandler, og når det identifiserer et mulig angrep, vil det automatisk blokkere skriptkode. Når dette skjer, får du se en melding i varslingslinjen om at websiden ble endret av hensyn til ditt personvern og din sikkerhet.

Hvis den endrede websiden ikke fungerer som den skal, kan du åpne et nytt leservindu, gå til hjemmesiden for webområdet og deretter navigere direkte til websiden. Hvis siden fortsatt ikke fungerer som den skal, kontakter du webområdets administrator.