Hvordan påvirker en sensor mitt personvern?

Når en sensor er aktivert, kan som standard alle programmer og brukere på datamaskinen få tilgang til informasjon fra denne sensoren. Windows varsler deg når programmer får tilgang til informasjon om plasseringen din ved å vise ikonet for Plasseringssensor og andre sensorer midlertidig Bildet av ikonet for Sensorer for plassering og annet i systemstatusfeltet. Windows viser dette ikonet den første gangen et program eller en tjeneste får tilgang til datamaskinens plassering fra en sensor.

Enkelte programmer kan potensielt bruke personlig informasjon (for eksempel plasseringen din) fra sensorer uten tillatelse. Du kan begrense programmenes tilgang til informasjon fra sensorer etter brukerkonto. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre hvem som kan få tilgang til informasjon fra en sensor. Hvis du ønsker informasjon om aktivering og deaktivering av sensorer, se Aktivere eller deaktivere en sensor.