Inkludere mapper i et bibliotek

Et bibliotek samler innhold fra ulike mapper. Du kan inkludere mapper fra ulike plasseringer i samme bibliotek og deretter vise og ordne filene i disse mappene som én samling. Hvis du for eksempel oppbevarer noen av bildene på en ekstern harddisk, kan du inkludere en mappe fra denne harddisken i bildebiblioteket, og deretter få tilgang til filene i denne mappen i bildebiblioteket når harddisken er koblet til datamaskinen.

Bilde av navigasjonsruten, som viser bildebiblioteket med tre inkluderte mapper
Navigasjonsruten, som viser bildebiblioteket med tre inkluderte mapper

Hvis du vil lære mer om hvilke typer mapper du kan inkludere i et bibliotek, se Biblioteker: vanlige spørsmål.

Se denne videoen for å lære hvordan du inkluderer eller fjerner en mappe fra et bibliotek (1:17)
Vis alle

Slik inkluderer du en mappe fra datamaskinen i et bibliotek:

 1. I oppgavelinjen, klikker du Windows Utforsker-knappen Bilde av Windows Utforsker-knappen..
 2. I navigasjonsruten (venstre rute) navigerer du frem til mappen du ønsker å inkludere og enkeltklikker den (ikke dobbeltklikk).

 3. I verktøylinjen (over fillisten) klikk Inkluder i bibliotek og klikk deretter på et bibliotek (for eksempel Dokumenter).

Slik inkluderer du en mappe fra en ekstern harddisk i et bibliotek:

Kontroller at den eksterne harddisken er koblet til datamaskinen, og at datamaskinen gjenkjenner enheten. (Hvis du vil ha mer informasjon, se Installere, vise og administrere enheter og skrivere.)

 1. Klikk Windows UtforskerBilde av Windows Utforsker-knappen. på oppgavelinjen.
 2. Klikk Datamaskin i navigasjonsruten (den venstre ruten), og naviger deretter til mappen på den eksterne harddisken du vil inkludere.

 3. I verktøylinjen (over fillisten) klikk Inkluder i bibliotek og klikk deretter et bibliotek (for eksempel Dokumenter).

Merk

 • Mapper fra flyttbare medier (for eksempel CDer og DVDer) og enkelte USB-flash-enheter kan ikke inkluderes i et bibliotek.

Slik inkluderer du en nettverksmappe i et bibliotek:

En nettverksmappe må legges til i indeksen eller gjøres tilgjengelig i frakoblet modus før den kan inkluderes i et bibliotek. Hvis du vil vite hvordan du gjør en nettverksmappe tilgjengelig i frakoblet modus, se Biblioteker: vanlige spørsmål.

 1. Klikk Windows UtforskerBilde av Windows Utforsker-knappen. på oppgavelinjen.
 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Nettverk i navigasjonsruten (den venstre ruten), og naviger deretter til mappen på nettverket du vil inkludere.

  • Klikk ikonet til venstre for adresselinjen, skriv inn banen til nettverket, trykk Enter og naviger deretter til mappen du vil inkludere.

 3. I verktøylinjen (over fillisten) klikk Inkluder i bibliotek og klikk deretter et bibliotek (for eksempel Dokumenter).

Merk

 • Hvis du ikke ser alternativet Inkluder i bibliotek, betyr det at nettverksmappen ikke er indeksert eller ikke er tilgjengelig i frakoblet modus.

Slik fjerner du en mappe fra et bibliotek:

Når du ikke lenger trenger å overvåke en mappe i et bibliotek, kan du fjerne den. Når du fjerner en mappe fra et bibliotek, slettes ikke mappen og innholdet fra den opprinnelige plasseringen.

 1. Klikk Windows UtforskerBilde av Windows Utforsker-knappen. på oppgavelinjen.
 2. Klikk biblioteket du vil fjerne mapper fra, i navigasjonsruten (den venstre ruten).

 3. Klikk Plasseringer ved siden av Inkluderer i biblioteksruten (ovenfor fillisten).

 4. Klikk mappen du vil fjerne, klikk Fjern og klikk deretter OK i dialogboksen som vises.