Det finnes flere måter å koble en skriver til datamaskinen på. Hvilken metode du bør velge, avhenger av selve enheten og om du er hjemme eller på kontoret.

Slå alltid opp i informasjonen som fulgte med modellen, for spesifikke instruksjoner.

Se denne videoen for å lære hvordan du installerer en skriver (1.40)

Lokale skrivere

Den vanligste måten å installere en skriver på, er å koble den direkte til datamaskinen. Dette kalles en lokal skriver.

Hvis skriveren er en USB (Universal Serial Bus)-modell, kommer Windows til å spore den og begynne installasjonen automatisk når du kobler den til.

Hvis du installerer en trådløs skriver som kobles til datamaskinen over et trådløst nettverk (Wi‑Fi), kan du bruke Veiviseren for å Legge til enheter for å installere skriveren. For instruksjoner, se Koble til Bluetooth og andre trådløse eller nettverksenheter.

Hvis det er en eldre modell som kobles til via den serielle porten eller parallellporten, kan det hende du må installere den manuelt.

Installere (legge til) en lokal skriver

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Klikk Legg til skriver.

 3. Klikk Legg til en lokal skriver i Veiviser for skriverinstallasjon.

 4. Sørg for at alternativknappen Bruk en eksisterende port og den anbefalte skriverporten er merket på siden Velg en skriverport, og klikk deretter Neste.

 5. Velg skriverprodusent og -modell på siden Installer skriverdriver, og klikk deretter Neste.

  • Hvis skriveren din ikke står oppført, klikker du Windows Update og venter mens Windows leter etter flere drivere.

  • Hvis ingen er tilgjengelig, og du har installasjons-CDen, klikker du Har diskett, og deretter blar du til mappen der skriverdriveren er plassert. (Se skriverhåndboken for ytterligere hjelp.)

 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Tips!

Nettverksskrivere

På arbeidsplassen er mange skrivere nettverksskrivere. Disse kobles direkte til et nettverk som frittstående enheter. Rimelige nettverksskrivere lages også for hjemmebruk. For å finne ut mer, se Installere en skriver på et hjemmenettverk.

Installere en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver

Hvis du prøver å legge til en nettverksskriver på kontoret, må du vanligvis vite navnet på skriveren. Hvis du ikke finner den, kontakter du nettverksansvarlig.

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Klikk Legg til skriver.

 3. Klikk Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver i Veiviser for skriverinstallasjon.

 4. Velg den du vil bruke, i listen over tilgjengelige skrivere, og klikk deretter Neste. (Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, vil bare skrivere oppført i Active Directory for ditt domene vises på listen.)

 5. Installer skriverdriveren på datamaskinen ved å klikke Installer driver hvis du blir bedt om det. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Tips!

 • Tilgjengelige skrivere kan inkludere alle skriverne på et nettverk, som for eksempel Bluetooth- og trådløse skrivere eller skrivere som er koblet til en annen datamaskin og deles over nettverket. Du trenger kanskje tillatelser for å installere enkelte skrivere.

 • Du kan bekrefte at skriveren fungerer ved å skrive ut en testside. Hvis du vil ha mer informasjon, se Skrive ut en testside.

Merk!

Fjerne en skriver

Ønsker du ikke lenger å bruke en skriver kan du fjerne den fra Enheter og skrivere.

Slette en skriver

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Høyreklikk skriveren du vil fjerne, klikk Fjern enhet og klikk deretter Ja.

  Hvis du ikke kan slette skriveren, kan du høyreklikke den på nytt, klikke Kjør som administrator, klikke Fjern enhet og til slutt Ja. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Obs!

 • Hvis du har en multifunksjonsskriver eller alt-i-ett-skriver, kan du ofte fjerne skriveren fra Enheter og skrivere uten at det påvirker andre enhetsfunksjoner. Så du kan for eksempel fortsette å se et skanner- eller faksikon for enheten.

 • Du kan ikke avinstallere en skriver hvis du har filer i utskriftskøen. Du kan enten avbryte utskrift eller vente til Windows har blitt ferdig å skrive dem ut. Når køen er tom, fjerner Windows skriveren.

 • For å lære mer om hvordan du avbryter utskrift, se Vis, stans eller avbryt utskrift.

Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift, kan du se Komme i gang med utskrift.