Hindre at bestemte filer og mapper deles med en hjemmegruppe

Når du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe, velger du bibliotekene du vil dele med andre personer i hjemmegruppen. Biblioteker blir først delt med lesetilgang, som betyr at du kan se på eller lytte til det som er i biblioteket, men du kan ikke gjøre endringer i filene. Du kan justere tilgangsnivået senere, og du kan utelate bestemte filer slik at de ikke deles.

Vis alle

Slik hindrer du at et bibliotek blir delt (når du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe)

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, skrive hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Opprett en hjemmegruppe for å opprette en ny hjemmegruppe.

  • Klikk Bli med nå for å bli med i en eksisterende hjemmegruppe.

 3. I det neste skjermbildet i veiviseren fjerner du merket i avmerkingsboksen for hvert bibliotek du ikke vil dele.

  Bilde av dialogboksen Opprett en hjemmegruppe
  Dialogboksen Opprett en hjemmegruppe
 4. Klikk Neste, og klikk deretter Fullfør.

Slik hindrer du at et bibliotek blir delt (etter at du har opprettet eller blitt med i en hjemmegruppe)

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, skrive hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.

 2. Fjern merket for hvert bibliotek du ikke vil dele, og klikk deretter Lagre endringer.

Slik hindrer du bestemte filer eller mapper blir delt (etter at du har opprettet eller blitt med i en hjemmegruppe)

 1. Klikk StartBilde av startknappen, og klikk deretter brukernavnet ditt.
 2. Gå til filen eller mappen du vil utelate slik at den ikke deles, og velg den.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hindre at filen eller mappen deles med andre, klikker du Del med på verktøylinjen, og deretter klikker du Ingen.

  • Hvis du vil dele en fil eller en mappe med noen personer, men ikke andre, klikker du Del med på verktøylinjen, klikker Bestemte personer, velger hver person du vil dele med, og deretter klikker du Legg til. Klikk Del når du er ferdig.

  • Hvis du vil endre tilgangsnivået for en fil eller en mappe, klikker du Del med på verktøylinjen, og deretter velger du enten Hjemmegruppe (lesetilgang) eller Hjemmegruppe (lese- og skrivetilgang).

Se denne videoen for å lære hvordan du forhindrer bestemte filer og mapper fra å deles (2.03)