Hurtigtaster er kombinasjoner av to eller flere taster som, når de trykkes, kan brukes til å utføre en oppgave som vanligvis ville krevet en mus eller en annen pekeenhet. Hurtigtaster kan gjøre det enklere å arbeide interaktivt med datamaskinen, slik at du sparer tid og innsats når du arbeider med Windows og andre programmer.

De fleste programmer har også hurtigtaster som kan gjøre det enklere å arbeide med menyer og andre kommandoer. Se i programmenyene etter hurtigtaster. Hvis en bokstav er understreket i en meny, betyr dette vanligvis at hvis du trykker Alt sammen med den understrekede tasten, har dette samme effekt som å klikke menyelementet.

Når du trykker Alt-tasten i noen programmer, som Paint og WordPad, vises kommandoer merket med ekstra taster som du kan trykke for å bruke dem.

Du kan også angi nye hurtigtaster for å åpne programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Angi hurtigtaster for å åpne programmer.

Vis alle

Hurtigtaster for enklere tilgang

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster som kan bidra til å gjøre det enklere å bruke datamaskinen.

Trykk denne tasten Hvis du vil gjøre dette
Trykk denne tasten

Høyre Skift i åtte sekunder

Hvis du vil gjøre dette

Aktivere eller deaktivere Filtertaster

Trykk denne tasten

Venstre Alt+Venstre Skift+Print Screen (eller PrtScn)

Hvis du vil gjøre dette

Aktivere eller deaktivere Høykontrast

Trykk denne tasten

Venstre Alt+Venstre Skift+Num Lock

Hvis du vil gjøre dette

Aktivere eller deaktivere Musetaster

Trykk denne tasten

Skift fem ganger

Hvis du vil gjøre dette

Aktivere eller deaktivere Trege taster

Trykk denne tasten

Num Lock i fem sekunder

Hvis du vil gjøre dette

Aktivere eller deaktivere Veksletaster

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +U
Hvis du vil gjøre dette

Åpne Hjelpemiddelsenter

Generelle hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder generelle hurtigtaster.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Vise Hjelp

Trykk denne tasten

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Hvis du vil

Kopiere det merkede elementet

Trykk denne tasten

Ctrl+X

Hvis du vil

Klippe ut det merkede elementet

Trykk denne tasten

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Hvis du vil

Lime inn det merkede elementet

Trykk denne tasten

Ctrl+Z

Hvis du vil

Angre en handling

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjør om en handling

Trykk denne tasten

DEL (eller Ctrl+D)

Hvis du vil

Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven.

Trykk denne tasten

Skift+Del

Hvis du vil

Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først.

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Gi nytt navn til det merkede elementet

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil høyre

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil venstre

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil opp

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift med en piltast

Hvis du vil

Merke en tekstblokk

Trykk denne tasten

Skift med en hvilken som helst piltast

Hvis du vil

Merke flere elementer i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument

Trykk denne tasten

Skift med en hvilken som helst piltast+Mellomrom

Hvis du vil

Velge flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke alle elementer i et dokument eller vindu

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Søke etter filer eller mapper

Trykk denne tasten

Alt+Enter

Hvis du vil

Vise egenskaper for det merkede elementet

Trykk denne tasten

Alt+F4

Hvis du vil

Lukke det aktive elementet eller avslutte det aktive programmet

Trykk denne tasten

Alt+Mellomrom

Hvis du vil

Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet

Trykk denne tasten

Ctrl+F4

Hvis du vil

Lukke det aktive dokumentet (i programmer der du kan ha flere åpne dokumenter samtidig)

Trykk denne tasten

Alt+Tab

Hvis du vil

Bytte mellom åpne elementer

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Tab

Hvis du vil

Bruke piltastene til å bytte mellom åpne elementer

Trykk denne tasten

Ctrl+Musehjulet

Hvis du vil

Endre størrelsen på ikoner på skrivebordet

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +TAB
Hvis du vil

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Vend 3D

Trykk denne tasten
Ctrl+Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +TAB
Hvis du vil

Bruke piltastene til å bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Vend 3D

Trykk denne tasten

Alt+Esc

Hvis du vil

Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil

Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Vise adresselinjelisten i Windows Utforsker

Trykk denne tasten

Skift+F10

Hvis du vil

Vise hurtigmenyen for det merkede elementet

Trykk denne tasten

Ctrl+Esc

Hvis du vil

Åpne Start-menyen

Trykk denne tasten

Alt+understreket bokstav

Hvis du vil

Vise den tilsvarende menyen

Trykk denne tasten

Alt+understreket bokstav

Hvis du vil

Utføre menykommandoen (eller annen understreket kommando)

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil

Aktivere menylinjen i det aktive programmet

Trykk denne tasten

Pil Høyre

Hvis du vil

Åpne neste meny til høyre, eller åpne en undermeny

Trykk denne tasten

Pil Venstre

Hvis du vil

Åpne neste meny til venstre, eller lukke en undermeny

Trykk denne tasten

F5 (eller Ctrl+R)

Hvis du vil

Oppdatere det aktive vinduet

Trykk denne tasten

Alt+Pil Opp

Hvis du vil

Vise mappen ett nivå opp i Windows Utforsker

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Avbryte gjeldende oppgave

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+Esc

Hvis du vil

Åpne Oppgavebehandling

Trykk denne tasten

Skift når du setter inn en CD

Hvis du vil

Forhindre at CD-ROMen spilles av automatisk

Trykk denne tasten

Venstre Alt+Skift

Hvis du vil

Bytt inndataspråk når flere inndataspråk er aktivert

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift

Hvis du vil

Skift tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er aktivert

Trykk denne tasten

Høyre eller venstre Ctrl+Skift

Hvis du vil

Endre tekstlesningsretning for språk til tekstlesing fra høyre mot venstre

Hurtigtaster i dialogbokser

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for bruk i dialogbokser.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+Tab

Hvis du vil

Flytte fremover gjennom kategorier

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil

Flytte bakover gjennom kategorier

Trykk denne tasten

Tab

Hvis du vil

Flytte fremover gjennom alternativer

Trykk denne tasten

Skift+Tab

Hvis du vil

Flytte bakover gjennom alternativer

Trykk denne tasten

Alt+understreket bokstav

Hvis du vil

Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som er tilordnet bokstaven

Trykk denne tasten

Enter

Hvis du vil

Erstatte museklikk for mange valgte kommandoer

Trykk denne tasten

Mellomrom

Hvis du vil

Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks

Trykk denne tasten

Piltaster

Hvis du vil

Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper

Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Vise Hjelp

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Vise elementene i den aktive listen

Trykk denne tasten

Tilbake

Hvis du vil

Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne.

Hurtigtaster tilknyttet Windows-tasten

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for bruk sammen med Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten.
Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten
Hvis du vil

Åpne eller lukke Start-menyen.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Pause
Hvis du vil

Vise dialogboksen Systemegenskaper.

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +D
Hvis du vil

Vise skrivebordet.

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +M
Hvis du vil

Minimere alle vinduer.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Skift+M
Hvis du vil

Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet.

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +E
Hvis du vil

Åpne datamaskinen.

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +F
Hvis du vil

Søke etter filer eller mapper.

Trykk denne tasten
Ctrl+Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +F
Hvis du vil

Søke etter datamaskiner (hvis du er på et nettverk).

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +L
Hvis du vil

Lås datamaskinen, eller bytt brukere.

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +R
Hvis du vil

Åpne dialogboksen Kjør.

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +T
Hvis du vil

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +tall
Hvis du vil

Starter programmet som er låst på oppgavelinjen i den posisjonen som indikeres av tallet. Hvis programmet allerede kjøres, byttes det til det programmet.

Trykk denne tasten
Skift+Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +tall
Hvis du vil

Starter en ny forekomst av programmet som er låst på oppgavelinjen i den posisjonen som indikeres av tallet.

Trykk denne tasten
Ctrl+Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +tall
Hvis du vil

Bytter til det siste aktive vinduet til programmet som er låst på oppgavelinjen i den posisjonen som indikeres av tallet.

Trykk denne tasten
Alt+Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +tall
Hvis du vil

Åpner Jump List for programmet som er låst på oppgavelinjen i den posisjonen som indikeres av tallet.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Tab
Hvis du vil

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Vend 3D

Trykk denne tasten
Ctrl+Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Tab
Hvis du vil

Bruk piltastene til å bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Vend 3D.

Trykk denne tasten
Ctrl+Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +B
Hvis du vil

Bytte til programmet som viste en melding i systemstatusfeltet.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Mellomrom
Hvis du vil

Forhåndsvis skrivebordet.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Pil opp
Hvis du vil

Maksimere vinduet.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Pil venstre
Hvis du vil

Maksimere vinduet til venstre side av skjermen.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Pil høyre
Hvis du vil

Maksimere vinduet til høyre side av skjermen.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Pil ned
Hvis du vil

Minimere vinduet.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Home
Hvis du vil

Minimere alle vinduer bortsett fra det aktive.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Skift+Pil venstre
Hvis du vil

Tilpasse vinduet til toppen og bunnen på skjermen.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +Skift+Pil venstre eller Pil høyre
Hvis du vil

Flytte et vindu fra én skjerm til en annen.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +P
Hvis du vil

Velge en visningsmodus for presentasjon.

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +G
Hvis du vil

Bla gjennom miniprogrammer.

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +U
Hvis du vil

Åpne Hjelpemiddelsenter.

Trykk denne tasten
Windows-tast Bilde av Windows-logotasten +X
Hvis du vil

Åpne Windows Mobilitetssenter.

Hurtigtaster i Windows Utforsker

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med vinduer eller mapper i Windows Utforsker.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Åpne et nytt vindu

Trykk denne tasten

Ctrl+W

Hvis du vil

Lukke gjeldende vindu

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+N

Hvis du vil

Opprette en ny mappe

Trykk denne tasten

End

Hvis du vil

Vise nederste del av det aktive vinduet

Trykk denne tasten

Startside

Hvis du vil

Vise øverste del av det aktive vinduet

Trykk denne tasten

F11

Hvis du vil

Maksimere eller minimere det aktive vinduet

Trykk denne tasten

Ctrl+Punktum (.)

Hvis du vil

Rotere et bilde med klokken

Trykk denne tasten

Ctrl+Komma (,)

Hvis du vil

Rotere et bilde mot klokken

Trykk denne tasten

Num Lock+Stjerne (*) på numerisk tastatur

Hvis du vil

Vise alle undermappene i den merkede mappen

Trykk denne tasten

Num Lock+Plusstegn (+) på numerisk tastatur

Hvis du vil

Vise innholdet i den merkede mappen

Trykk denne tasten

Num Lock+Minustegn (+) på numerisk tastatur

Hvis du vil

Skjule innholdet i den merkede mappen

Trykk denne tasten

Pil Venstre

Hvis du vil

Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis den er utvidet), eller merke den overordnede mappen.

Trykk denne tasten

Alt+Enter

Hvis du vil

Åpne dialogboksen Egenskaper for det valgte elementet

Trykk denne tasten

Alt+P

Hvis du vil

Vise forhåndsvisningsruten

Trykk denne tasten

Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Vise den forrige mappen

Trykk denne tasten

Tilbake

Hvis du vil

Vise den forrige mappen

Trykk denne tasten

Pil Høyre

Hvis du vil

Utvide den merkede mappen (hvis innholdet er skjult), eller merke den første undermappen

Trykk denne tasten

Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Vise den neste mappen

Trykk denne tasten

Alt+Pil opp

Hvis du vil

Vise den overordnede mappen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+E

Hvis du vil

Vise alle mappene over den merkede mappen

Trykk denne tasten

Ctrl+Musehjulet

Hvis du vil

Endre størrelsen på og utseendet til filer og mappeikoner

Trykk denne tasten

Alt+D

Hvis du vil

Merke adresselinjen

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Velge søkeboksen

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Velge søkeboksen

Hurtigtaster for verktøy på oppgavelinjen

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med verktøy på oppgavelinjen.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Skift+Klikk knappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Åpne et program eller raskt åpne en ny forekomst av et program

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+Klikk knappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Åpne et program som administrator

Trykk denne tasten

Skift+Høyreklikk knappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Vise vindusmenyen for programmet

Trykk denne tasten

Skift+Høyreklikk på gruppeknappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Vise vindusmenyen for gruppen

Trykk denne tasten

Ctrl+Klikk på gruppeknappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Bla gjennom gruppens vinduer

Hurtigtaster til Forstørrelsesprogram

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Forstørrelsesprogram.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten
Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten+ plusstegn (+) eller minustegn (-)
Hvis du vil

Zoom inn eller ut

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Mellomrom

Hvis du vil

Forhåndsvise skrivebordet i fullskjermmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+F

Hvis du vil

Veksle til fullskjermmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+L

Hvis du vil

Bytte til linsemodus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+D

Hvis du vil

Bytte til forankret modus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+I

Hvis du vil

Inverter farger

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+piltaster

Hvis du vil

Panorere i samme retning som piltastene

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+R

Hvis du vil

Endre størrelse på linsen

Trykk denne tasten
Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten+ Esc
Hvis du vil

Avslutt forstørrelsesprogram

Hurtigtaster for Tilkobling til eksternt skrivebord

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Tilkobling til eksternt skrivebord.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Alt+Page Up

Hvis du vil

Bytter mellom programmer fra venstre mot høyre.

Trykk denne tasten

Alt+Page Down

Hvis du vil

Bytter mellom programmer fra høyre mot venstre.

Trykk denne tasten

Alt+Insert

Hvis du vil

Bytte mellom programmer i den rekkefølgen de ble startet.

Trykk denne tasten

Alt+Home

Hvis du vil

Vise Start-menyen.

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Break

Hvis du vil

Bytte mellom et vindu og fullskjermmodus.

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+End

Hvis du vil

Vise dialogboksen Windows-sikkerhet.

Trykk denne tasten

Alt+Del

Hvis du vil

Vise system-menyen.

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+minustegn (-) på det numeriske tastaturet

Hvis du vil

Plassere en kopi av klientens aktive vindu, på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke Alt+PrtScn på en lokal datamaskin).

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+plusstegn (+) på det numeriske tastaturet

Hvis du vil

Plassere en kopi av hele klientvinduområdet på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke PrtScn på en lokal datamaskin).

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Bruke tabulator-tasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsprogrammet (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når Eksternt skrivebord-kontrollene er innebygd i et annet (verts-)program

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Bruke tabulator-tasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsprogrammet (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når Eksternt skrivebord-kontrollene er innebygd i et annet (verts-)program

Obs!

  • Ctrl+Alt+Break og Ctrl+Alt+End er tilgjengelige i alle Eksternt skrivebord-økter, også når du har konfigurert den eksterne datamaskinen for å gjenkjenne Windows-hurtigtaster.

Hurtigtaster i Paint

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Paint.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Opprette et nytt bilde

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne et eksisterende bilde

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre endringer i et bilde

Trykk denne tasten

F12

Hvis du vil

Lagre et bilde som en fil

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut et bilde

Trykk denne tasten

Alt+F4

Hvis du vil

Lukke et bilde og Paint-vinduet

Trykk denne tasten

Ctrl+Z

Hvis du vil

Angre en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke hele bildet

Trykk denne tasten

Ctrl+X

Hvis du vil

Klippe ut et utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+C

Hvis du vil

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+V

Hvis du vil

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

Trykk denne tasten

Pil høyre

Hvis du vil

Bevege utvalget eller den aktive formen én piksel til høyre

Trykk denne tasten

Pil venstre

Hvis du vil

Bevege utvalget eller den aktive formen én piksel til venstre

Trykk denne tasten

Pil ned

Hvis du vil

Bevege utvalget eller den aktive formen én piksel ned

Trykk denne tasten

Pil opp

Hvis du vil

Bevege utvalget eller den aktive formen én piksel opp

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Oppheve en merking

Trykk denne tasten

Slette

Hvis du vil

Slette et utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+B

Hvis du vil

Gjøre merket tekst fet

Trykk denne tasten

Ctrl++

Hvis du vil

Øke bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel

Trykk denne tasten

Ctrl+-

Hvis du vil

Redusere bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel

Trykk denne tasten

Ctrl+I

Hvis du vil

Sette merket tekst i kursiv

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Understreke merket tekst

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Åpne dialogboksen Egenskaper

Trykk denne tasten

Ctrl+W

Hvis du vil

Åpne dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde

Trykk denne tasten

Ctrl+Page Up

Hvis du vil

Zoome inn

Trykk denne tasten

Ctrl+Side ned

Hvis du vil

Zoome ut

Trykk denne tasten

F11

Hvis du vil

Vise et bilde i fullskjermmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Vise eller skjule linjal

Trykk denne tasten

Ctrl+G

Hvis du vil

Vise eller skjule rutenett

Trykk denne tasten

F10 eller Alt

Hvis du vil

Vise tastetips

Trykk denne tasten

Skift+F10

Hvis du vil

Vise den gjeldende hurtigmenyen

Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Åpne Hjelp for Paint

WordPad-hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med WordPad.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Opprette et nytt dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne et eksisterende dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre endringer i et dokument

Trykk denne tasten

F12

Hvis du vil

Lagre et bilde som en ny fil

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut et dokument

Trykk denne tasten

Alt+F4

Hvis du vil

Lukke WordPad

Trykk denne tasten

Ctrl+Z

Hvis du vil

Angre en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke hele dokumentet

Trykk denne tasten

Ctrl+X

Hvis du vil

Klippe ut et utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+C

Hvis du vil

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+V

Hvis du vil

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+B

Hvis du vil

Gjøre den merkede teksten fet

Trykk denne tasten

Ctrl+I

Hvis du vil

Sette merket tekst i kursiv

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Understreke merket tekst

Trykk denne tasten

Ctrl+=

Hvis du vil

Senker den merkede teksten

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+=

Hvis du vil

Hever den merkede teksten

Trykk denne tasten

Ctrl+L

Hvis du vil

Justere tekst venstre

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Midtstille tekst

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Justere tekst høyre

Trykk denne tasten

Ctrl+J

Hvis du vil

Blokkjustere tekst

Trykk denne tasten

Ctrl+1

Hvis du vil

Angi enkel linjeavstand

Trykk denne tasten

Ctrl+2

Hvis du vil

Angi dobbel linjeavstand

Trykk denne tasten

Ctrl+5

Hvis du vil

Angi linjeavstand til 1,5

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+>

Hvis du vil

Øke skriftstørrelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+<

Hvis du vil

Redusere skriftstørrelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+A

Hvis du vil

Endre til store bokstaver

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+L

Hvis du vil

Endre punktstil

Trykk denne tasten

Ctrl+D

Hvis du vil

Sette inn en Microsoft Paint-tegning

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Finne tekst i et dokument

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Finne den neste forekomsten av teksten i dialogboksen Finn

Trykk denne tasten

Ctrl+H

Hvis du vil

Erstatte tekst i et dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil venstre

Hvis du vil

Flytt markøren ett ord til venstre

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil høyre

Hvis du vil

Flytt markøren ett ord til høyre

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil opp

Hvis du vil

Flytt markøren til den foregående linjen

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil

Flytt markøren til den neste linjen

Trykk denne tasten

Ctrl+Home

Hvis du vil

Flytte til begynnelsen av dokumentet

Trykk denne tasten

Ctrl+End

Hvis du vil

Flytte til slutten av dokumentet

Trykk denne tasten

Ctrl+Side opp

Hvis du vil

Flytt opp en side

Trykk denne tasten

Ctrl+Side ned

Hvis du vil

Flytt ned en side

Trykk denne tasten

Ctrl+Del

Hvis du vil

Slette det neste ordet

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil

Vise tastetips

Trykk denne tasten

Skift+F10

Hvis du vil

Vise den gjeldende hurtigmenyen

Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Åpne Hjelp for WordPad

Hurtigtaster for Kalkulator

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Kalkulator.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Alt+1

Hvis du vil

Veksle til standardmodus

Trykk denne tasten

Alt+2

Hvis du vil

Veksle til vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Alt+3

Hvis du vil

Veksle til programmerermodus

Trykk denne tasten

Alt+4

Hvis du vil

Veksle til statistikkmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Åpne datoberegninger

Trykk denne tasten

Ctrl+H

Hvis du vil

Slå av eller på beregningslogg

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Åpne enhetsomregning

Trykk denne tasten

Alt+C

Hvis du vil

Regn ut eller løs datoregnestykker og regneark

Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Åpne Hjelp for Kalkulator

Trykk denne tasten

Ctrl+Q

Hvis du vil

Trykk på M--tasten

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Trykk på M+-tasten

Trykk denne tasten

Ctrl+M

Hvis du vil

Trykk på MS-tasten

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Trykk på MR-tasten

Trykk denne tasten

Ctrl+L

Hvis du vil

Trykk på MC-tasten

Trykk denne tasten

%

Hvis du vil

Trykk på %-tasten

Trykk denne tasten

F9

Hvis du vil

Trykk på +/–-tasten

Trykk denne tasten

/

Hvis du vil

Trykk på /-tasten

Trykk denne tasten

*

Hvis du vil

Trykk på *-tasten

Trykk denne tasten

+

Hvis du vil

Trykk på +-tasten

Trykk denne tasten

-

Hvis du vil

Trykk på -tasten

Trykk denne tasten

R

Hvis du vil

Trykk på 1/×-tasten

Trykk denne tasten

@

Hvis du vil

Trykk på kvadratrottasten

Trykk denne tasten

0-9

Hvis du vil

Trykk talltastene (0–9)

Trykk denne tasten

=

Hvis du vil

Trykk på =-tasten

Trykk denne tasten

.

Hvis du vil

Trykk på . -tasten (desimaltegntasten)

Trykk denne tasten

Tilbake

Hvis du vil

Trykk på tilbake-tasten

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Trykk på C-tasten

Trykk denne tasten

Del

Hvis du vil

Trykk på CE-tasten

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+D

Hvis du vil

Tømme beregningsloggen

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Redigere beregningsloggen

Trykk denne tasten

Pil opp-tast

Hvis du vil

Navigere oppover i beregningsloggen

Trykk denne tasten

Pil ned-tast

Hvis du vil

Navigere nedover i beregningsloggen

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Avbryt redigering i beregningsloggen

Trykk denne tasten

Enter

Hvis du vil

Beregne beregningsloggen på nytt etter redigering

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Velg Grader i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Velg Radianer i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Velg Gradianer i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

I

Hvis du vil

Trykk på Inv-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

D

Hvis du vil

Trykk på Mod-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Trykk på sinh-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Trykk på cosh-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+T

Hvis du vil

Trykk på tanh-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

(

Hvis du vil

Trykk på (-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

)

Hvis du vil

Trykk på )-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

N

Hvis du vil

Trykk på In-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

;

Hvis du vil

Trykk på Int-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

S

Hvis du vil

Trykk på sin-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

O

Hvis du vil

Trykk på cos-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

T

Hvis du vil

Trykk på tan-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

M

Hvis du vil

Trykk på dms-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

P

Hvis du vil

Trykk på pi-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

V

Hvis du vil

Trykk på F-E-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

X

Hvis du vil

Trykk på Exp-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Q

Hvis du vil

Trykk på x^2-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Hvis du vil

Trykk på x^y-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

#

Hvis du vil

Trykk på x^3-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

L

Hvis du vil

Trykk på log-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

!

Hvis du vil

Trykk på n!-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Trykk på y√x-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+B

Hvis du vil

Trykk på 3√x-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+G

Hvis du vil

Trykk på 10x-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Velg Hex i programmerermodus

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil

Velg Dec i programmerermodus

Trykk denne tasten

F7

Hvis du vil

Velg Oct i programmerermodus

Trykk denne tasten

F8

Hvis du vil

Velg Bin i programmerermodus

Trykk denne tasten

F12

Hvis du vil

Velg Qword i programmerermodus

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Velg Dword i programmerermodus

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Velg Word i programmerermodus

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Velg Byte i programmerermodus

Trykk denne tasten

K

Hvis du vil

Trykk på RoR-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

J

Hvis du vil

Trykk på RoL-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

<

Hvis du vil

Trykk på Lsh-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

>

Hvis du vil

Trykk på Rsh-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

%

Hvis du vil

Trykk på Mod-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

(

Hvis du vil

Trykk på (-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

)

Hvis du vil

Trykk på )-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

|

Hvis du vil

Trykk på Or-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

^

Hvis du vil

Trykk på Xor-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

~

Hvis du vil

Trykk på Not-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

&

Hvis du vil

Trykk på And-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

A-F

Hvis du vil

Trykk på A-F-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

Mellomrom

Hvis du vil

Bytter bitverdien i Programmerer-modus

Trykk denne tasten

A

Hvis du vil

Trykk på Average-knappen i statistikkmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Trykk på Average Sq-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

S

Hvis du vil

Trykk på Sum-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Trykk på Sum Sq-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

T

Hvis du vil

Trykk på S.D.-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

Ctrl+T

Hvis du vil

Trykk på Inv S.D.-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

D

Hvis du vil

Trykk på CAD-knappen i statistikkmodus

Hurtigtaster i Windows Journal

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Windows Journal.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Starte et nytt notat

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne et nylig brukt notat

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre endringer i et notat

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+V

Hvis du vil

Flytte et notat til en bestemt mappe

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut et notat

Trykk denne tasten

Alt+F4

Hvis du vil

Lukke et notat og Journal-vinduet

Trykk denne tasten

Ctrl+Z

Hvis du vil

Angre en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke alle elementer på en side

Trykk denne tasten

Ctrl+X

Hvis du vil

Klippe ut et utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+C

Hvis du vil

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+V

Hvis du vil

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Oppheve en merking

Trykk denne tasten

Slett

Hvis du vil

Slette et utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Starte et grunnleggende søk

Trykk denne tasten

Ctrl+G

Hvis du vil

Gå til en side

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Oppdatere søkeresultater

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Oppdatere notatlisten

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil

Veksle mellom en notatliste og et notat

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+C

Hvis du vil

Vise en hurtigmeny for kolonneoverskrifter i en notatliste

Trykk denne tasten

F11

Hvis du vil

Vise et notat i fullskjermmodus

Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Åpne Hjelp for Journal

Hurtigtaster for hjelpevindu i Windows

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med hjelpevinduet.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Alt+C

Hvis du vil

Vise innholdsfortegnelsen

Trykk denne tasten

Alt+N

Hvis du vil

Vise menyen Tilkoblingsinnstillinger

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil

Vise Alternativer-menyen

Trykk denne tasten

Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Flytte tilbake til det forrige emnet du viste

Trykk denne tasten

Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Flytte frem til det neste (tidligere viste) emnet

Trykk denne tasten

Alt+A

Hvis du vil

Vise kundestøttesiden

Trykk denne tasten

Alt+Home

Hvis du vil

Vise hjemmesiden for Hjelp og støtte

Trykk denne tasten

Home

Hvis du vil

Flytte til begynnelsen av et emne

Trykk denne tasten

End

Hvis du vil

Flytte til slutten av et emne

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Søke i gjeldende emne

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut et emne

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Bevege markøren til søkeboksen