Administrere bildene dine

En enkel måte å finne og å se på bildene på datamaskinen er å bruke biblioteket Bilder. Som standard viser bildebiblioteket alle bildene som finnes i mappen Mine Bilder, men du kan også inkludere andre mapper i bildebiblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

Vis alle

For å åpne bildebiblioteket

  • Åpne bildebiblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Bilder.

For å bla gjennom bildebiblioteket og se på bildene

For å Gjøre dette
For å

Vise en større forhåndsvisning av et miniatyrbilde

Gjøre dette
På verktøylinjen klikker du på knappen ForhåndsvisningsruteBilde av knappen Forhåndsvisningsrute, deretter klikker du på bildet.
For å

Vise bildet i en større visning

Gjøre dette

Klikk på bildet, deretter pil ned ved siden av Forhåndsvisning på verktøylinjen, og klikk deretter på Windows Bildefremvisning.

For å ordne filer i bildebiblioteket

For å Gjør du følgende
For å

Ordne bildene etter mappe, måned, dag, klassifisering, merke eller annen egenskap

Gjør du følgende

Klikk et element i listen Ordne etter i biblioteksruten (ovenfor fillisten).

For å
Tilbakestill et filoppsett til standard etter å ha endret visning i Visnings-menyen Bilde av Visninger-knappen
Gjør du følgende

Klikk Fjern endringer i listen Ordne etter.

For å søke i bildebiblioteket

For å Gjør du følgende
For å

Søke etter et bilde etter filnavn eller merke

Gjør du følgende

I søkeboksen skriver du inn filnavnet eller koden. Du kan skrive inn hele navnet eller bare de første bokstavene.

For mer informasjon om hvordan du legger til tagger i bilder, se Merke bilder slik at de er lettere å finne.

Bilde av søkeboksen
Søkeboksen
For å

Søke etter et bilde etter merke

Gjør du følgende

I navigasjonsvinduet, under Biblioteker, klikk på Bilder, deretter søkeboksen, så Merker, og klikk på et merke for å se alle bildene med det merket.

Bilde av etiketter i søkeboksen
Koder i søkeboksen
For å

Gå tilbake til bildebiblioteket etter søking

Gjør du følgende
Etter at du har søkt etter bildene, klikker du på Tilbake-knappen Bilde av Tilbake-knappen for å gå fra søkeresultatene og tilbake til bildebiblioteket.
For å

Søke etter et bilde med flere merker

Gjør du følgende

I søkeboksen, klikk Merker, klikk på et merke, skriv OG, deretter skriver du inn det andre merket for å vise alle bildene som bruker begge merkene.

Hvis du for eksempel vil finne bilder som er kodet med både "blomst" og "fjell," viser vi deg hvordan det skrives inn i søkefeltet her: Merker: blomst OG fjell.

Dersom du vil lete etter bilder som er merket med enten den ene eller den andre koden, bruker du ELLER. Hvis du for eksempel vil finne bilder som er kodet med både "blomst" eller "fjell," viser vi deg hvordan det skrives inn i søkefeltet her: Merker: blomst ELLER fjell.

For å

Søke etter et bilde etter filtype

Gjør du følgende

I søkefeltet, klikk på, Merke, deretter klikker du på bildefiltypen du vil lete etter.

For å

Søke opp et bilde etter år, måned, fra-til dato, eller dato bildet ble tatt

Gjør du følgende

I søkeboksen, klikk Dato tatt, deretter klikker du på et av kriteriene som står oppført. Dersom du for eksempel vil finne alle bildene som er tatt dette året, klikker du på Tidligere i år.

For å finne bilder tatt en viss måned, finn og klikk på måneden i kalenderen.

For å

Finn bilder som er tatt på forskjellige datoer

Gjør du følgende

I søkeboksen, klikk påk Dato tatt, skriv inn den første datoen, deretter skriver du ELLER, og deretter en annen dato. Hvis du for eksempel vil finne bilder tatt på 18. mai 2008 ELLER 20. mai 2008, må du skrive inn dette i søkeboksen: Dato tatt: 18/5/2008 ELLER 20/5/2008.

For å

Søke etter et bilde etter klassifisering

Gjør du følgende

I søkeboksen skriver du Klassifisering: og klikker på et sett med stjerner for å se alle bilder som er merket med stjerner.

Slik inkluderer du mapper i bildebiblioteket

Du kan endre elementene som vises i bildebiblioteket ved å inkludere mapper. Dette er greit dersom du lagrer bilder andre steder enn i mappene Mine Bilder eller Felles bilder.

  1. Åpne bildebiblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Bilder.

  2. I ruten bibliotek (ovenfor fillisten), ved siden av Inkluderer, klikker du Plasseringer.

  3. Klikk Legg til i dialogboksen plassering bildebibliotek.

  4. Gå til mappen eller stasjonen med bildene, og klikk Inkluder mappe og deretter OK.