Administrere videoene dine

Du kan bruke videobibliotek til å holde oversikt over dokumenter på datamaskinen. Som standard viser videobiblioteket alle dokumenter i mappen Mine dokumenter, men du kan også inkludere andre mapper i videobiblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

Obs!

  • Hvis du vil se på videoer Windows, trenger du et program for å spille av videofiler. Hvis datamaskinen ble levert uten et videoprogram, må du installere det før du kan se på videoer på datamaskinen.

Vis alle

Slik åpner du videobiblioteket

  • Åpne videoblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke brukernavnet ditt og deretter klikke Videoer.

Slik åpner du en fil i videobiblioteket

For å Gjør du følgende
For å

Åpne en video i standardprogrammet for filtypen

Gjør du følgende

Dobbeltklikk videofilen.

For å

Åpne en video i et annet program

Gjør du følgende

Høyreklikk dokumentet, pek på Åpne i , og klikk deretter programmet du vil bruke.

Slik ordner du filer i videobiblioteket

For å Gjør du følgende
For å

Ordne videoer etter år, kategori eller andre egenskaper

Gjør du følgende

I bibliotekruten (over fillisten) klikker du et element på listen Ordne etter.

For å
Tilbakestill et filoppsett til standard etter å ha endret visning i Visnings-menyen Bilde av Visninger-knappen
Gjør du følgende

Klikk Fjern endringer på listen Ordne etter.

Slik søker du i videobiblioteket

For å Gjør du følgende
For å

Finne en video ved å søke på filnavn eller egenskap

Gjør du følgende

Skriv inn navnet på filen eller egenskapen i søkeboksen. Du kan skrive inn hele navnet eller bare de første bokstavene.

For mer informasjon om hvordan du gir en fil egenskaper, se Endre egenskaper for en fil.

For å

Returnere til videobiblioteket etter et søk

Gjør du følgende
Du kan gå tilbake fra søkeresultatene til videobiblioteket ved å klikke TilbakeBilde av Tilbake-knappen.
For å

Finne en video ved å søke på lengde

Gjør du følgende

Klikk i søkeboksen, klikk Lengde, og klikk deretter et lengdeintervall for å vise alle videoer i det intervallet.

For å

Finne en video ved søke på datoen da videoen ble opprettet

Gjør du følgende

Klikk i søkeboksen, og klikk Opprettet dato. Klikk så en dato eller et datointervall.

For å

Finne en video ved å søke på filtype

Gjør du følgende

Klikk i søkeboksen, og klikk deretter Type. Klikk så en dokumentfiltype.

Slik inkluderer du en mappe i videobiblioteket

Ved å inkludere mapper kan du endre hvordan elementer skal vises i videobiblioteket. Dette er praktisk hvis du lagrer en del dokumenter på et annet sted enn i mappene Mine videoer eller Felles videoer.

  1. Åpne videoblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke brukernavnet ditt og deretter klikke Videoer.

  2. Klikk Plasseringer ved siden av Inkluderer i biblioteksruten (ovenfor fillisten).

  3. Klikk Legg til i Plasseringer av videobiblioteker.

  4. Klikk mappen eller stasjonen som inneholder dokumentene. Klikk deretter Inkluder mappe. Klikk så OK.