Maksimere vinduer på skrivebordet ved hjelp av Fest

Du kan bruke Fest for å maksimere et vindu. Det gjør det enklere å fokusere på det vinduet, fordi du distraheres mindre av andre åpne vinduer.

Se denne videoen for å lære hvordan du maksimerer vinduer på skrivebordet ved hjelp av Fest (0:49).

Maksimere et vindu

  1. Dra vinduets tittellinje til toppen av skjermen. Vinduets omrisse utvides for å fylle skjermen.

  2. Slipp vinduet for å utvide det til hele skrivebordet.

For å endre vinduet tilbake til den opprinnelige størrelsen drar du tittellinjen på vinduet bort fra toppen av skjermen.

Tips!

  • Hvis du bruker flere skjermer, kan du dra et maksimert vindu fra en skjerm til den andre.

Andre måter å maksimere et åpent vindu på:

  • Dobbeltklikk toppen av et åpent vindu like under topprammen. For å endre et maksimert vindu tilbake til den opprinnelige størrelsen kan du dobbeltklikke toppen av vinduet en gang til.

  • På oppgavelinjen trykker du SKIFT og høyreklikker på en oppgavelinjeknapp eller en forhåndsvisning av et åpent vindu. Deretter klikker du Maksimer.

Obs!

  • Hvis du minimerte et vindu ved å trykke Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten+Pil ned, kan du gjenopprette det ved å klikke forhåndsvisningen på oppgavelinjen, eller ved å trykke SKIFT og høyreklikke programmets knapp på oppgavelinjen og deretter klikke Gjenopprett.
  • Fest fungerer kanskje ikke med enkelte programmer som har tilpasset vindusoppførsel.