Minimere vinduer på skrivebordet ved hjelp av risting

Du kan riste med musen for å hurtig minimere alle åpne vinduer, unntatt det du rister. Denne funksjonen kan spare tid hvis du vil fokusere på et enkelt vindu uten å minimere alle de andre åpne vinduene ett etter ett. Du kan deretter gjenopprette alle vinduene ved å riste det åpne vinduet en gang til.

Se denne videoen for å lære hvordan du minimerer vinduer på skrivebordet ved hjelp av risting (0:59)

Obs!

  • Enkelte vinduer, slik som åpne dialogbokser, kan ikke minimeres ved hjelp av Rist.

Minimere vinduer ved hjelp av Rist

  • På vinduet du vil beholde åpent, drar (eller rister) du tittellinjen raskt frem og tilbake.

    For å gjenopprette de minimerte vinduene rister du det åpne vinduet en gang til.

Tips!

  • Trykk Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten +HOME for å minimere alle vinduer unntatt det vinduet som er aktivt. Trykk Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten +HOME en gang til for å gjenopprette alle vinduer.