Mobilt bredbånd: vanlige spørsmål

Her er svar på noen vanlige spørsmål om mobile bredbåndstilkoblinger.

Vis alle

Hvor kan jeg finne informasjon om abonnement, enhet og leverandør av mobile bredbånd?

Bruk følgende fremgangsmåte:

  1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

  2. Høyreklikk det mobile bredbåndsnettverket, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Klikk kategorien Abonnement.

Hva er SIM?

SIM står for subscriber identity module. Et SIM-kort er et lite, flyttbart kort som inneholder abonnementsidentitet og sikkerhetsinformasjon for mobiltelefontjenester. Det kan hende noen datakort ikke har fysisk identifiserbare eller flyttbare SIM-kort. Et SIM-kort identifiserer abonnementet til nettverket og kreves for å opprette en mobil bredbåndstilkobling.

Hva er en PIN-kode for et mobilt bredbånd, og hvordan fungerer den?

En PIN-kode for et mobilt bredbånd er det samme som PIN-koden for SIM-kortet (subscriber identity module) som brukes på de fleste mobiltelefoner. Du kan aktivere PIN-koden for å sikre SIM-kortet. Når det er aktivert en PIN-kode, låses enheten når den slås av eller når den fjernes fra datamaskinen. Hvis du vil bruke SIM-kortet på nytt, må du skrive inn PIN-koden første gang enheten startes på nytt. Du kan når som helst deaktivere PIN-koden.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere, deaktivere eller endre PIN-kode for mobilt bredbånd og Blokkere eller oppheve blokkeringen av den mobile bredbåndstilkoblingen.

Hvis du vil aktivere en PIN-kode, må du finne PIN-koden som ble levert av mobiloperatøren (du kan endre den senere). Den skal finnes i informasjonen du fikk med abonnementet. Bruk følgende fremgangsmåte:

  1. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

  2. Høyreklikk det mobile bredbåndsnettverket, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Klikk Aktiver PIN-kode i kategorien Sikkerhet.

  4. I Gjeldende PIN-kode skriver du inn PIN-koden du fikk fra mobiloperatøren, og deretter klikker du Aktiver PIN-kode.

Når du har aktivert en PIN-kode, trenger du ikke angi den hver gang du bruker enheten, men du angi den hver gang du starter enheten på nytt eller når enheten går ut av dvalemodus.

Advarsel!

  • Hvis du skriver inn flere ugyldige PIN-koder, kan det føre til at kontoen blokkeres til du mottar en PUK-kode fra mobiloperatøren. Hvis du er koblet til, vil den gjeldende tilkoblingen avsluttes hvis kontoen blokkeres. Antall tillatte PIN-kodeforsøk varierer mellom de ulike mobiltelefonene og -tjenestene, men det vises i dialogboksen der du angir PIN-koden. Gjentatte forsøk på å oppheve blokkeringen av en PIN-kode med en ugyldig PUK-kode kan føre til at SIM-kortet blir permanent ubrukelig.

Hvordan får jeg tak i PIN-koden?

Standard PIN-kode angis av mobiloperatøren. Du kan få tak i PIN-koden på to måter:

  • Hvis det er første gang du utfører en PIN-relatert oppgave, kan du kontrollere informasjonen som fulgte med SIM-kortet (subscriber identity module) eller abonnementet. Du skal ha fått standard PIN-kode av mobiloperatøren.

  • Hvis du ikke finner standard PIN-kode i informasjonen som fulgte med SIM-kortet, kan du kontakte mobiloperatøren.

Hvor får jeg en tilgangsstreng eller et navn på tilgangspunkt (APN)?

Når du konfigurerer en mobil bredbåndstilkobling, blir du bedt om å angi en tilgangsstreng eller APN for å hjelpe deg med å identifisere det mobile nettverket. En tilgangsstreng (for CDMA-enheter) eller APN (for GSM-enheter) skal være inkludert i informasjonen som fulgte med SIM-kortet (subscriber identity module) eller abonnementet. Hvis du ikke finner den, og du har problemer med å koble til Internett, kan du kontakte mobiloperatøren.

Hvordan starter jeg enheten på nytt?

Du kan starte enheten på nytt ved å fjerne og sette den inn på nytt, ved å slå av og på datamaskinen, eller ved å fortsette fra dvalemodus eller hvilemodus.