En strømstyringsplan er en samling innstillinger for maskinvare og system som styrer hvordan datamaskinen bruker strøm. Du kan bruke strømstyringsplaner til å redusere mengden strøm datamaskinen bruker, maksimere ytelsen eller oppnå balanse mellom de to. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du forlenger batterilevetiden til den bærbare datamaskinen, se Spare batteriet.

Her er svar på noen vanlige spørsmål om strømstyringsplaner.

Vis alle

Hvilke strømstyringsplaner er tilgjengelige?

Windows har følgende planer som kan hjelpe deg å styre datamaskinens strømforbruk:

 • Balansert. Gir full ytelse når du trenger det og sparer strøm i perioder med inaktivitet. Dette er den beste strømstyringsplanen for de aller fleste.

 • Strømsparer. Sparer strøm ved å redusere systemytelsen og skjermens lysstyrke. Denne planen kan hjelpe brukere av bærbare datamaskiner med å få mest mulig ut av en enkelt opplading.

 • Høy ytelse. Maksimerer skjermens lysstyrke og kan øke datamaskinens ytelse under visse forhold. Denne planen bruker mye mer energi og vil redusere tiden batteriet til den bærbare datamaskinen varer mellom oppladinger.

  Obs!

  • Høy ytelse vises ikke på batterimåleren som standard. Hvis du vil slå på Høy ytelse, åpner du Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og klikker deretter Kontrollpanel. Skriv strømalternativer i søkeboksen, og klikk deretter Strømalternativer. Under Velg en strømstyringsplan klikker du Vis flere planer, og deretter klikker du Høy ytelse.

Hvis disse planene ikke passer deg, kan du opprette din egen plan ved å bruke en av planene som utgangspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema). I tillegg kan maskinprodusenten levere ekstra strømstyringsplaner.

Hvordan bruker jeg en annen strømstyringsplan?

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, klikker du batteriikonet Bilde av batteriikonet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen, og deretter velger du en av strømstyringsplanene som vises på batterimåleren. Planene Balansert og Strømsparer vises som standard på batterimåleren. Maskinprodusenten kan levere ekstra planer og kanskje tilpasse batterimåleren.
Bilde av batterimåleren som viser strømsparingsplaner
Batterimåler som viser strømplaner

Hvis du ikke bruker en bærbar datamaskin, eller hvis du vil bruke en strømstyringsplan som ikke vises i batterimåleren, gjør du følgende:

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. Velg en strømstyringsplan på siden Velg en strømstyringsplan.

  Hvis du ikke ser strømstyringsplanen du vil bruke, klikker du Vis flere planer.

Kan jeg opprette en strømstyringsplan?

Ja. Du kan opprette og tilpasse dine egne strømstyringsplaner. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema).

Hvorfor kan jeg ikke slette en strømstyringsplan?

De eneste strømstyringsplanene du kan slette, er de planene som du selv har opprettet, og alle ekstra planer som datamaskinprodusenten har levert. Du kan ikke slette planene Balansert, Strømsparer eller Høy ytelse eller planen du bruker for øyeblikket (den aktive planen). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sletter en strømstyringsplan, se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema).

En annen mulighet er at du ikke har de nødvendige brukerrettighetene til å slette en plan fordi den systemansvarlige har endret tillatelsene som er knyttet til planen.

Hvorfor kan jeg ikke endre enkelte strøminnstillinger?

Brukerrettighetene, sikkerhetsbegrensningene som er pålagt av den systemansvarlige, eller datamaskinens maskinvarekonfigurasjon, kan begrense hvilke innstillinger du kan endre. Hvis datamaskinen er en del av et nettverk i en organisasjon, for eksempel en skole eller bedrift, kan organisasjonens systemansvarlige ha deaktivert eller til og med fjernet bestemte innstillinger ved bruk av gruppepolicyen. Hvis du tror at gruppepolicyen hindrer at du får endret en strøminnstilling som du må endre, kan du kontakte den systemansvarlige.

Hvis du vil endre strøminnstillingene på en datamaskin som du koblet til ved hjelp av Tilkobling til eksternt skrivebord, må du være pålogget som administrator på den eksterne datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer innstillinger i en strømstyringsplan, se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema).

Artikkel-ID: MSW700054