Unngå endringer i en fil ved å angi den som skrivebeskyttet

Hvis du angir viktige eller personlige filer til skrivebeskyttet, kan du å beskytte dem mot utilsiktede eller uautoriserte endringer. Når en fil er angitt som skrivebeskyttet, kan den ikke endres.

  1. Høyreklikk filen du vil angi som skrivebeskyttet, og velg deretter Egenskaper.

  2. Klikk kategorien Generelt, merk av for Skrivebeskyttet og klikk deretter OK.

    Hvis du må gjøre endringer i filen senere, kan du slå av innstillingen skrivebeskyttet ved å fjerne merket for Skrivebeskyttet.

    Bilde av avmerkingsboksen Skrivebeskyttet i egenskapsdialogboksen
    Avmerkingsboksen Skrivebeskyttet i dialogboksen Egenskaper

På samme måte som du angir at en fil skal være skrivebeskyttet, kan du angi at en mappe skal være det. Selve mappen blir ikke påvirket. Hvis en mappe skrivebeskyttes, skrivebeskyttes alle filene i mappen. Alle filer du legger til i den skrivebeskyttede mappen, blir automatisk skrivebeskyttet.

Advarsel!  

  • Skrivebeskyttede filer kan ikke endres, men de kan kopieres, flyttes, gis nytt navn eller slettes. Hvis du flytter, sletter eller endrer navnet på en skrivebeskyttet fil, kan det føre til at et program som bruker filen, slutter å fungere som det skal.