Flytte rundt på knappene på oppgavelinjen

Du kan endre rekkefølgen på, og organisere, knapper for programmer på oppgavelinjen, inkludert festede programmer og programmer som kjører men ikke er festet, slik at de vises i den rekkefølgen du ønsker.

Se denne videoen for å lære hvordan du omorganiserer knapper på oppgavelinjen (1:01)

Slik endrer du rekkefølgen på knappene på oppgavelinjen

  • Hvis du vil endre rekkefølgen på programknapper på oppgavelinjen, drar du en knapp fra dets nåværende plassering til en annen plassering på oppgavelinjen. Du kan endre rekkefølgen på programmer så ofte du ønsker.

Obs!

  • Alle åpne filer fra det samme programmet blir alltid gruppert sammen, selv om du ikke åpnet dem etter hverandre. Dette gjøres for at alle forhåndsvisninger for et åpent program skal kunne ses samtidig.

  • Hvis et program er festet til oppgavelinjen, vil oppgavelinjeknappen forbli på den plasseringen du dro den til. Hvis programmet ikke er festet til oppgavelinjen, vil knappen bli på den plasseringen du dro den til frem til programmet lukkes.

  • Du kan også endre rekkefølgen på ikoner som vises i systemstatusfeltet, lengst til høyre på oppgavefeltet—bare dra et ikon til en annen plassering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre hvordan ikoner vises i systemstatusfeltet.