Skanne et dokument eller bilde med Windows Faksing og skanning

Windows Faksing og skanning kan skanne dokumenter eller bilder. Alt du trenger å gjøre, er å koble en skanner til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installer en skanner.

Se denne videoen for å lære hvordan du skanner et dokument eller et bilde (1:29)

Slik skanner du dokumenter med Windows Faksing og skanning

Kontroller at skanneren er riktig installert og slått på før du begynner.

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Faksing og skanning.
 2. Klikk Skann nederst i den venstre ruten.

 3. Klikk Ny skanning på verktøylinjen.

 4. I dialogboksen Ny skanning klikker du Profil-listen og velger Dokumenter. Standardinnstillingene for skanning av dokumenter, som du kan bruke eller endre, vises automatisk.

 5. Hvis du vil se hvordan dokumentet kommer til å se ut etter skanning, klikker du Forhåndsvisning.

 6. Klikk Skann.

Slik skanner du bilder med Windows Faksing og skanning

Kontroller at skanneren er riktig installert og slått på før du begynner.

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Faksing og skanning.
 2. Klikk Skann nederst i den venstre ruten.

 3. Klikk Ny skanning på verktøylinjen.

 4. Klikk Profil-listen i dialogboksen Ny skanning, og klikk deretter Foto. Standardinnstillingene for skanning av bilder, som du kan bruke eller endre, vises automatisk.

 5. Hvis du vil se hvordan bildet kommer til å se ut etter skanning, klikker du Forhåndsvisning. Hvis det er nødvendig, endrer du skanneinnstillingene og forhåndsviser bildet på nytt.

 6. Klikk Skann.

Obs!

 • Du kan beskjære et bilde før du skanner det ved å klikke Forhåndsvisning i dialogboksen Ny skanning. Dra i håndtakene på beskjæringsverktøyet i forhåndsvisningsområdet for å endre størrelsen på bildet.

 • Noen skannere kan lagre hvert dokument eller bilde som legges på glassplaten i skanneren, som en egen fil. Hvis skanneren har denne funksjonen, kan du merke av for Forhåndsvis eller skann bilder som separate filer. Hvis skanneren ikke har denne funksjonen, vil ikke dette alternativet være tilgjengelig.

 • Skannede dokumenter og bilder lagres under Skannede dokumenter i Dokumenter-mappen. Hvis du oppretter en ny mappe i Skannede dokumenter, vises den ikke i skannevisning før du lukker og åpner Windows Faksing og skanning eller skjuler og viser mappelisten.

 • Hvis du vil endre standardfilnavnet for et skannet dokument eller bilde, høyreklikker du det skannede dokumentet i skannevisning og klikker Gi nytt navn.

 • Du kan organisere de skannede dokumentene og bildene ved å høyreklikke Skann-mappen i venstre rute og deretter klikke Ny mappe. Hvis du vil flytte et skannet dokument eller bilde til en mappe, høyreklikker du dokumentet, klikker Flytt til mappe og velger målmappen.

 • Du kan automatisk videresende skannede dokumenter til en e-postadresse eller en nettverksmappe. Velg et videresendingsalternativ ved å klikke SkannerutingVerktøy-menyen. Velg ønsket alternativ, angi opplysningene, og klikk Lagre.