Sende en telefaks med Windows Faksing og skanning

For at du skal kunne sende en faks med Windows Faksing og skanning, må datamaskinen være utstyrt med et faksmodem eller være koblet til en faksserver.

For å finne ut mer, se Konfigurere datamaskinen til å sende og motta telefakser.

Slik sender du en telefaks med Windows Faksing og skanning

  1. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, Alle programmer og deretter Windows Faksing og skanning.
  2. Klikk Ny faks på verktøylinjen. Hvis dette er første gang du sender en faks, blir du bedt om å fullføre veiviseren for fakskonfigurering.

  3. Når du er ferdig med å skrive faksen, klikker du Send.

Tips!

  • Hvis du vil fakse til flere mottakere samtidig, kan du skrive inn flere faksnumre i Til-boksen atskilt med semikolon. Du kan også velge mottakere fra mappen Windows Kontakter ved å klikke Til og deretter dobbeltklikke hver kontakt. Sørg for å lagre mottakernes faksnumre i kontaktinformasjonen.

  • Hvis du vil vite mer om fremdriften for faksen, blant annet om den er sendt eller mottatt, klikker du Vis detaljer i Faksstatusovervåking.

  • For å lære hvordan du lager dine egne forsider for faks, se Opprette eller redigere en faksforside.