Angi innspillingsalternativer i Windows Media Center

Du kan tilpasse hvordan TV-programmer skal innspilles i Windows Media Center. Du kan for eksempel prioritere bestemte innspillinger foran andre, eller endre innspillingskvaliteten for fremtidige innspillinger.

Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal komme i gang med å bruke Media Center til å spille inn TV-programmer på datamaskinen, kan du se Ta opp TV-programmer i Windows Media Center.

Hvis du har problemer med å se på eller spille inn TV-programmer, kan du se Hvorfor viste ikke min TV innspilling i Windows Media Center? og Se på TV i Windows Media Center Vanlige spørsmål.

Vis alle

Slik endrer du plasseringen der Media Center spiller inn TV-programmer:

Når Media Center spiller inn et TV-program, blir filen lagret i mappen Felles TV-opptak på den primære harddisken (vanligvis plassert på C:\Brukere\Felles\TV-opptak). Hvis du har en annen harddisken installert på datamaskinen, eller en ekstern lagringsenhet, kan du endre hvor Media Center lagrer innspilte TV-programmer.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, og deretter klikker du Lagring av opptak.

 3. Under Spill inn på stasjon klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å velge en ny stasjon der Media Center skal lagre innspilte TV-programmer. (Hvis det ikke er installert eller koblet til andre stasjoner på datamaskinen, er ikke disse knappene tilgjengelige.)
 4. Klikk Lagre.

Tips!

 • Hvis du ikke er sikker på hvor mye ledig plass du har på en bestemt stasjon, velger du stasjonen, og deretter kontrollerer du diagrammet under Total innspillingstid før du lagrer.

 • Hvis du vil begrense hvor mye harddiskplass Media Center kan bruke på innspilte programmer, endrer du innstillingen for Maksimalgrense for TV til et lavere tall.

Slik endrer du mappene der Media Center ser etter innspilte TV-programmer:

Selv om Media Center kan spille inn TV-programmer bare på én plassering om gangen, kan det se etter innspilt innhold på flere plasseringer. Dette kan være nyttig hvis du spiller inn mange TV-programmer og vil lagre noen av dem på en annen plassering.

 1. Klikk StartBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, og deretter klikker du Mediebiblioteker.

 3. Klikk Legg til mapper i biblioteket, og følg deretter instruksjonene for å velge en ny mappe (eller mapper) der du vil at Media Center skal se etter innspilte TV-programmer.

  Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til mediefiler i Windows Media Center.

Slik kontrollerer du når programmer skal slettes automatisk:

Du kan endre standardinnstillingene som bestemmer når innspilte TV-programmer skal slettes automatisk.

 1. Klikk StartBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, og deretter klikker du Standardverdier for innspilling.

 3. Velg ett av følgende alternativer under Behold:

  • Til diskplass trenges: Sletter automatisk innspillinger for å gjøre plass til nye.

  • I en uke: Sletter automatisk en innspilling én uke etter den ble innspilt.

  • Til jeg ser: Sletter automatisk en innspilling når du har sett på den.

  • Til jeg sletter: Vil ikke slette noen innspillinger automatisk.

 4. Klikk Lagre.

Slik endrer du start- og sluttidspunktet for en innspilling:

Som standard starter Media Center innspilling av et program to minutter før det planlagte tidspunktet, og stopper innspilling tre minutter etter det planlagte tidspunktet. Du kan endre disse innstillingene for å tillate mer tid i begge ender.

 1. Klikk StartBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet i Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, og deretter klikker du Standardverdier for innspilling.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Under Start hvis mulig klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å velge når du vil starte en innspilling.
  • Under Stans hvis mulig klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å velge når du vil stanse en innspilling.
 4. Klikk Lagre.

Slik endrer du alternativene for innspilling av en serie:

Når du planlegger en innspilling av en TV-serie, spiller Media Center automatisk inn episoder basert på alternativene du angir her.

 1. Klikk StartBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet i Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, og deretter Standardverdier for innspilling.

 3. Bla ned til delen Standardverdier for innspilling av serier.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Under Programtype klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å spille inn bare nye episoder, repriser eller direktesendte episoder.
  • Under Kanaler klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å spille inn programmer i denne serien på en hvilken som helst kanal, eller bare på en bestemt kanal.
  • Under Visningstid klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å spille inn programmer i denne serien når som helst, eller bare på et bestemt tidspunkt.
  • Under Behold inntil velger du hvor mange innspillinger fra denne serien som skal beholdes før eldre episoder skal slettes automatisk.

 5. Klikk Lagre.

Obs!

 • Når du spiller inn et TV-program eller en film, lagres det/den som et TV-program innspilt med Windows-programvare med WTV-filtypen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konverterer WTV-filer til DVR-MS (den eldre filtypen som ble brukt i tidligere versjoner av Media Center), kan du se Konverter en innspilt TV-fil (.wtv) til et eldre format.

 • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn direktesendte TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med en TV-mottaker, kan du kanskje legge til en TV-mottaker selv. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i en TV-mottaker, kan du se Få hjelp til TV-mottakeren eller kontakte datamaskinprodusenten.