Konfigurere en Windows Media Center Extender-enhet

Med en Windows Media Center Extender-enhet og riktig konfigurasjon kan du direkteavspille mediene som er lagret på en Windows 7-datamaskin i et annet rom i huset. Datamaskinen og Extender-enheten må være koblet til hjemmenettverket for å kunne gjøre dette. Hvis du vil ha generell informasjon om hjemmenettverk, kan du se Opprette et hjemmenettverk.

Hvis du vil ha mer informasjon om Extender-enheter, kan du se Bruk en Windows Media Center Extender og Windows Media Center Extender-enheter: Vanlige spørsmål.

Et diagram over et hjemmenettverk med én datamaskin og tre Extender-enheter
Extender-enheter i forskjellige rom som er koblet til et hjemmenettverk for å få tilgang til musikk, fotografier og mye mer fra én Windows 7-datamaskin.

Opptil fem Extender-enheter kan direkteavspille innhold fra en Windows 7-datamaskin. Extender-enhetens ytelse avhenger imidlertid av hjemmenettverkets kapasitet og av datamaskinenes maskinvare og konfigurasjon. Hvis du for eksempel planlegger å regelmessig direkteavspille innhold med HD-kvalitet på mer enn én Extender-enhet, bør du vurdere å øke prosessorhastighet og minne, samt implementere et kabelbasert, gigabit-nettverk. En generell retningslinje er at du bør ha en CPU-kjerne og en gigabyte minne for hver Extender-enhet. Hvis du for eksempel planlegger å direkteavspille til to Extender-enheter, bør datamaskinen din ha dobbelkjerneprosessor med to gigabyte (2 GB) minne.

Dette emnet forklarer hvordan du kobler en Extender-enhet, enten trådløs eller kabelbasert (via en Ethernet-tilkobling), til hjemmenettverket ditt, og deretter hvordan du stiller inn og konfigurerer Extender-enheten i Media Center.

Vis alle

Koble en Extender-enhet til et kabelbasert nettverk

Du kan koble Media Center Extender-enheten til hjemmenettverket ved å bruke en Ethernet-kabel. Denne tilkoblingstypen kalles et kabelbasert nettverk og anbefales over en trådløs tilkobling fordi den vanligvis er raskere og mer pålitelig. Hvis du vil ha mer informasjon om å sette opp et hjemmenettverk og om fordelene og ulempene med de forskjellige typene nettverkstilkoblinger, se Hva trenger jeg for å opprette et hjemmenettverk?.

 1. Koble én ende av Ethernet-kabelen til en Ethernet-port på ruteren, huben eller svitsjen din.

 2. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til Ethernet-porten på Extender-enheten din.

 3. Plugg inn strømledningen til Extender-enheten.

 4. Kontroller at nettverksaktivitetslyset for Ethernet-kabelen som er koblet til Extender-enheten, er på.

Koble en Extender-enhet til et trådløst nettverk

Du kan koble en Extender-enhet til hjemmenettverket ditt ved å bruke en trådløs tilkobling. Denne tilkoblingstypen gjør at du kan koble Extender-enheten til hjemmenettverket ditt uten å måtte trekke Ethernet-kabler gjennom hele huset. Hvis du vil ha mer informasjon om å sette opp et hjemmenettverk og om fordelene og ulempene med de forskjellige typene nettverkstilkoblinger, se Hva trenger jeg for å opprette et hjemmenettverk?.

Når du kobler til et trådløst nettverk, prøver Extender-enheten å koble seg til automatisk uten at du trenger å gjøre noe. Hvis det trådløse nettverket imidlertid har sikkerhetsprotokoller aktivert, som for eksempel en WEP-nøkkel (Wired Equivalent Privacy) eller et WPA-passord (Wi‑Fi Protected Access), må du oppgi denne informasjonen manuelt når du installerer Extender-enheten. De tre mest vanlige sikkerhetsfunksjonene er:

 • Et nettverksnavn (også kjent om en SSID)

 • En WEP-nøkkel

 • Et WPA-passord

Når du kobler til en Extender-enhet, trenger du bare to av disse elementene: nettverksnavnet og enten WEP-nøkkelen eller WPA-passordet.

Alle maskinvareprodusenter for trådløse nettverk har konfigurasjonsprogramvare der nettverksnavnet og andre sikkerhetsfunksjoner er definert. Hvis du vil ha mer informasjon om de forskjellige typene sikkerhetsmetoder for trådløse nettverk, se Hvilke sikkerhetsmetoder finnes for trådløse nettverk?

Du kan også se i dokumentasjonen som kom med nettverket ditt eller kontakte produsenten for nettverksmaskinvaren for mer informasjon.

 1. Hvis det er nødvendig, kobler du Extender-enheten din fra det kabelbaserte nettverket ved å ta Ethernet-kabelen ut av nettverksporten bak på Extender-enheten, og deretter slår du av Extender-enheten.

 2. Start Media Center Extender-enheten på nytt.

 3. Når Extender-enheten starter på nytt, kobler den til det trådløse nettverket.

 4. Følg instruksjonene på skjermen eller se håndboken som fulgte med Extender-enheten din for å angi nødvendige trådløse sikkerhetsinnstillinger.

Konfigurere en Xbox 360 (eller en annen enhet) som en Extender-enhet

Hvis du har en Xbox 360 koblet til et hjemmenettverk, kan du bruke den som en Media Center Extender-enhet. Dette er en lettvint metode for å direkteavspille bilder, musikk, videoer og andre medier fra en PC som kjører Windows 7 over til en TV. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke etter "Extender" på Xbox 360 på Internett.

Hvis du har en annen Extender-enhet enn Xbox 360, kan du koble den til hjemmenettverket på lignende måte. Det finnes en håndfull Extender-enheter tilgjengelig på markedet i dag som er kompatible med Windows 7. Enkelte DVD-spillere for eksempel har innebygd Extender-funksjonalitet. Med disse enhetene følger det vanligvis med en fjernkontroll som har en grønn Media Center-startknapp Grønn startknapp på fjernkontrollen .
 1. Slå på datamaskinen og logg på Windows. Kontroller at den er koblet til hjemmenettverket. (En enkel måte å gjøre dette på er å åpne nettleseren din og gå til en webside.)

 2. Slå på Extender-enheten (for eksempel Xbox 360), og kontroller at den er koblet til hjemmenettverket.

 3. Åpne Windows Media Center på datamaskinen ved å klikke Start Startknapp, Alle programmer og deretter Windows Media Center.
 4. Rull til Oppgaver på startskjermen for Windows Media Center, klikk Extender-enhet, og følg deretter instruksjonene.

  Alternativet Extender-enhet på startskjermen for Windows Media Center
  Alternativet Extender-enhet på startskjermen for Windows Media Center
 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du bruker en Xbox 360, bruker du Xbox 360-kontrolleren til å rulle til My Xbox, og deretter velger du Windows Media Center.

  • Hvis du bruker en annen type Extender-enhet, trykker du den grønne startknappen Grønn startknapp på fjernkontrollen på fjernkontrollen for Extender-enheten.
 6. Følg instruksjonene på TV-skjermen for å få en 8-sifret installasjonsnøkkel for Windows Media Center. Skriv ned denne 8-sifrede installasjonsnøkkelen. Du bruker denne nøkkelen til å knytte Extender-enheten til datamaskinen som har Windows Media Center.

  Du trenger ikke å laste ned tilleggsprogramvare fordi Extender-funksjonaliteten er innebygd i Windows Media Center.

 7. I skjermbildet Angi installasjonsnøkkelen i Media Center på datamaskinen, angir du den 8-sifrede installasjonsnøkkelen som vises på Extender-enheten, og deretter følger du instruksjonene.

  Flere endringer utføres automatisk i innstillingene for datamaskinen i løpet av Extender-installasjonen, inkludert endringer i Windows-brannmurinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-brannmur, se Windows-brannmur: anbefalte koblinger.

  Hvis du kjører en brannmur på datamaskinen din som ikke er Windows-brannmur, må du kontrollere at brannmurprogramvaren er konfigurert slik at en Extender-enhet kan koble til datamaskinen. Enkelte brannmurer har en slik konfigurasjon som standard. Andre brannmurer vil imidlertid kreve at du må gjøre endringer i konfigurasjonen av brannmurprogramvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke brannmurer som allerede er konfigurert slik at de tillater tilkobling til en Media Center Extender-enhet, samt informasjon om hvordan du konfigurerer brannmurer slik at de fungerer med en Extender-enhet, kan du gå til artikkelen Brannmurer og Media Center Extender-enheter på webområdet for Microsoft.

 8. Når installasjonsprosessen i Media Center er fullført, klikker du Fullfør.

  Brukergrensesnittet for Media Center vises på Tv-en som er koblet til Extender-enheten. Du kan bruke Xbox 360-kontrolleren eller Media Center-fjernkontrollen til å få tilgang til direktesendt TV, innspilte TV-programmer, bilder, musikk, videoer og andre digitale medier på TVen på samme måte som på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om bestemte funksjoner i Windows Media Center som ikke er tilgjengelige på Extender-enheten, kan du se Windows Media Center Extender-enheter: Vanlige spørsmål.