Dele filer ved hjelp av Fellesmapper

Fellesmappene er en praktisk måte å dele filer på din datamaskin. Du kan dele filene i Fellesmappee med andre personer som bruker samme datamaskin, og med personer som bruker datamaskiner i ditt eget nettverk. Filer eller mapper du legger i en fellesmappe, deles automatisk med personer som har tilgang til dine Fellesmapper.

Bilde av Fellesmapper
Fellesmappene i Windows-bibliotekene

Hvor er Fellesmappene?

Fellesmappene befinner seg i Dokumentbiblioteket.

For å åpne Fellesmappene

 1. Åpne dokumentbiblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Dokumenter.

 2. Under Biblioteker i venstre rute, klikker du pilen ved siden av ett av bibliotekene (Dokumenter, Musikk, Bilder eller Videoer).

  Fellesmappen for hvert bibliotek vises.

Er det kun mulig å dele filer i Windows ved bruk av fellesmapper?

Nei. Du kan også deler filer direkte fra enhver mappe på din datamaskin uten å kopiere eller flytte den til Fellesmappene. Hvis du deler direkte fra en mappe har du mer kontroll over hvem du deler filer med. Det gir deg muligheten til å velge personer hver for seg, og stille inn delings-rettigheter for hver person. Hvis du vil ha mer informasjon om når du skal dele fra en Fellesmappe og når du skal dele direkte fra andre mapper på din datamaskin, se Viktig om fildeling og Dele filer med andre.

Merk

 • Hjemmegrupper er en helt ny måte å dele på. En hjemmegruppe er en gruppe datamaskiner som deler bilder, musikk, videoer, dokumenter, og t.o.m. skrivere. Datamaskinene må kjøre Windows 7 for å kunne bli med i en hjemmegruppe. For å finne ut mer, se Hva er en hjemmegruppe? og Hjemmegruppe: vanlige spørsmål.

Hva finnes i Fellesmappene?

Fellesmappene inneholder undermapper som hjelper deg å organisere, men de inneholder ingen filer før du eller andre personer som bruker din datamaskinen legger dem til. Mappene sorteres etter innholdstype, og inkluderer:

 • Felles dokumenter

 • Felles musikk

 • Felles bilder

 • Felles videoer

Hva bør jeg legge i Fellesmappene?

Det bestemmer du. I Fellesmappene kan du legge filer eller mapper som du ønsker å dele. Kopier eller flytt sanger som du ønsker å dele til Felles musikk-mappen, bilder i Felles bilder-mappen, osv. Fellemappene egner seg godt til filer som du ønsker å dele med de som har tilgang til dine Fellesmapper.

Merk

 • Ikke legg filer i Fellesmappen med mindre du virkelig vil at andre skal se dem. Hvis du kun vil at visse personer skal ha tilgang til en fil, bør du vurdere å dele den fra en ikke-fellesmappe. For mer informasjon om hvordan du deler på denne måten, se Dele filer med andre.

Hvem har tilgang til Fellesmappene?

Deling av fellesmappe er slått av som standard, bortsett fra i en hjemmegruppe. Når Deling av fellesmappe er slått på, kan alle på datamaskinen eller nettverket få tilgang til disse mappene. Når det er slått av, kan bare personer med en brukerkonto og passord på datamaskinen få tilgang.

Se denne videoen hvis du vil lære hvordan du slår av og på fellesmappen (1:13)

Slå Deling av fellesmappe på eller av

 1. Åpne Avanserte innstillinger for deling ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, klikk Nettverks- og delingssenter og klikk deretter Endre avanserte innstillinger for deling i den venstre ruten.

 2. Klikk vinkeltegnet Bilde av vinkeltegnet for å utvide den gjeldende nettverksprofilen.
 3. Under Deling av fellesmappe velger du ett av de følgende alternativene:

  • Slå deling på slik at alle med nettverkstilgang kan lese og skrive filer i Felles-mappene

  • Slå deling av Felles-mappe (personene logget på denne datamaskinen kan fortsatt få tilgang til disse mappene)

 4. Klikk Lagre endringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Merknader

 • Når du deler fellesmappen på datamaskinen med andre personer, kan de åpne og vise filene lagret der som om de var lagret på deres egne datamaskiner. Hvis du gir dem tillatelse til å endre filer, vil endringer de gjør, endre filene på datamaskinen.

 • Hvis du klikker en fellesmappe eller innholdet i den, ser du Innstillinger for avansert delingDel med-menyen. Dette alternativet tar deg til Kontrollpanel, der du kan slå fellesmapper på eller av.

Ved å slå på passorbeskyttet deling i Kontrollpanel kan du begrense tilgangen til fellesmappen til personer med en brukerkonto og passord på datamaskinen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig på et domene.

Slå på eller av passordbeskyttet deling

 1. Åpne Avanserte innstillinger for deling ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, klikk Nettverks- og delingssenter og klikk deretter Endre avanserte innstillinger for deling i den venstre ruten.

 2. Klikk vinkeltegnet Bilde av vinkeltegnet for å utvide den gjeldende nettverksprofilen.
 3. Under Passordbeskyttet deling velger du ett av de følgende alternativene:

  • Skru på passordbeskyttet deling

  • Skru av passordbeskyttet deling

 4. Klikk Lagre endringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.