Hvilemodus og dvalemodus: vanlige spørsmål

Her er svar på noen vanlige spørsmål om dvalemodus og hvilemodus.

Vis alle

Hva er forskjellen mellom hvilemodus, dvalemodus og hybrid hvilemodus?

Hvilemodus er en strømsparende tilstand gjør det mulig for datamaskinen å raskt gjenoppta full drift (vanligvis i løpet av noen sekunder) når du vil bruke den igjen. Når datamaskinen går i hvilemodus, er dette det samme som å sette en DVD-spiller i pause—datamaskinen stopper umiddelbart med det den gjør, og er klar til å begynne igjen når du vil gjenoppta arbeidet.

Dvalemodus er en strømsparende tilstand som hovedsakelig er beregnet på bærbare datamaskiner. Der hvilemodus lagrer innstillingene dine i minnet og bruker noe strøm, lagrer dvalemodus de åpne dokumentene og programmene på harddisken, og slår deretter av datamaskinen. Av alle strømsparingstilstandene som Windows bruker, er det dvalemodus som bruker minst strøm. På en bærbar datamaskin bør du bruke dvalemodus når du vet at du ikke kommer til å bruke den på en stund, og at du ikke får mulighet til å lade batteriet i denne perioden.

Hybrid hvilemodus er hovedsakelig beregnet på stasjonære datamaskiner. Hybrid hvilemodus er en kombinasjon av hvilemodus og dvalemodus. Det lagrer alle åpne dokumenter og programmer i minnet og på harddisk og setter deretter datamaskinen i en strømsparende tilstand. Hvis det forekommer strømbrudd, kan dermed Windows gjenopprette arbeidet ditt fra harddisken. Når hybrid hvilemodus er slått på, settes datamaskinen automatisk i hybrid hvilemodus når du setter den i hvilemodus. På stasjonære datamaskiner er hybrid hvilemodus vanligvis slått på som standard.

Hvorfor finner jeg ikke alternativet for hvilemodus eller dvalemodus på min datamaskin?

Klikk Start Bilde av startknappen og deretter pilen ved siden av Avslutt.
Bilde av Avslutt-knappen med menyen utvidet
Hvilemodus og Dvalemodus finnes på menyen

Hvis hvilemodus og dvalemodus ikke er tilgjengelig, kan dette skyldes én eller flere av følgende årsaker:

 • Skjermkortet støtter kanskje ikke hvilemodus. Oppdater driveren for skjermkortet, eller kontroller informasjonen som fulgte med datamaskinen om skjermkortet og støttede drivere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere drivere: anbefalte koblinger.

 • Enkelte innstillinger styres av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvorfor kan jeg ikke endre en systeminnstilling i Windows?

 • Du slår av hvilemodus og andre strømsparingsmodi i datamaskinens BIOS (Basic Input/Output System). Hvis du vil aktivere hvilemodus, starter du datamaskinen på nytt, og deretter går du inn i BIOS-konfigurasjonen. Når datamaskinen starter, vises det vanligvis instruksjoner på skjermen som angir hvilken tast eller hvilke hurtigtaster du må trykke for å gå inn i BIOS-konfigurasjonsprosessen. Siden ikke alle datamaskinprodusenter bruker samme BIOS, brukes forskjellige taster for dette formålet. Du får vite mer ved å se informasjonen som fulgte med datamaskinen, eller gå til produsentens nettsted.

 • Hvis dvalemodus mangler, kan du ha hybrid hvilemodus påslått.

Hvordan kan jeg hindre datamaskinen i å gå til hvile- eller dvalemodus automatisk?

Du kan justere hvor lenge datamaskinen skal vente før den går til hvile- eller dvalemodus, eller hindre at den slår seg selv av overhodet. Men vær forsiktig. Hvis du hindrer hvile- eller dvalemodus på en bærbar PC som bruker batteristrøm, kan dette føre til datatap hvis batteriet blir flatt. Slik hindrer du datamaskinen i å gå i strømsparingsmodus:

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. På siden Velg en strømstyringsplan klikker du Endre planinnstillinger ved siden av den valgte planen.

 3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

 4. I kategorien Avanserte innstillinger dobbeltklikker du Hvilemodus og Hvilemodus etter, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Hvis du bruker en bærbar datamaskin, klikker du På batteri eller Koblet til (eller begge), klikker pilen og klikker deretter Aldri.

  • Hvis du bruker en stasjonær datamaskin, klikker du Innstilling, pilen og deretter Aldri.

 5. Dobbelt klikk Hvilemodus etter, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du bruker en bærbar datamaskin, klikker du På batteri eller Koblet til (eller begge), klikker pilen og klikker deretter Aldri.

  • Hvis du bruker en stasjonær datamaskin, klikker du Innstilling, pilen og deretter Aldri.

 6. Hvis du også vil at skjermen skal forbli påslått, dobbeltklikker du Skjerm og Slå av skjermen etter, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Hvis du bruker en bærbar datamaskin, klikker du På batteri eller Koblet til (eller begge), klikker pilen og klikker deretter Aldri.

  • Hvis du bruker en stasjonær datamaskin, klikker du Innstilling, pilen og deretter Aldri.

 7. Klikk OK, og klikk deretter Lagre endringer.

Hvordan kan jeg få datamaskinen ut av hvile- eller dvalemodus?

På de fleste datamaskiner kan du gjenoppta arbeidet ved å trykke av/på-knappen på maskinen. Men ikke alle datamaskiner er like. Du kan for eksempel kunne reaktivere datamaskinen ved å trykke en tast, klikke med en museknapp eller åpne dekslet på en bærbar datamaskin. Se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller gå til produsentens nettsted.

Du kan også reaktivere enkelte datamaskiner ved å slå dem på eksternt over et nettverk. Dette kalles Ekstern reaktivering eller Wake on LAN. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvilke egenskaper har Wake on LAN?

Hvorfor går ikke datamaskinen min i hvile- eller dvalemodus som forventet, eller hvorfor våkner den uventet?

 • Det kan hende at en maskinvareenhet holder datamaskinen våken. USB-flash-enheter og USB-mus er vanlige enheter som kan holde datamaskinen våken. Sørg for å ha de nyeste driverne for alle enhetene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere drivere: anbefalte koblinger.

  Hindre at en enhet reaktiverer datamaskinen

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Enhetsbehandling under System. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  2. I listen over maskinvarekategorier finner du enheten du vil hindre fra å reaktivere datamaskinen, og deretter dobbeltklikker du navnet på enheten.

  3. Klikk kategorien Strømstyring og fjern merket for Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen.

  4. Klikk OK.

 • Kanskje et program eller en planlagt oppgave reaktiverer datamaskinen. Som standard tillater ikke innstillingene i Strømalternativer at planlagte oppgaver reaktiverer datamaskinen fra hvilemodus eller dvalemodus. Enkelte programmer kan imidlertid reaktivere datamaskinen hvis disse innstillingene har blitt endret.

  Slik hindrer du programmer fra å reaktivere datamaskinen

  1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

  2. Klikk Endre planinnstillinger på siden Velg en strømstyringsplan for planen du vil endre.

  3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

  4. I kategorien Avanserte innstillinger, utvider du Hvilemodus, utvider Tillat tidtakere for reaktivering, velger Deaktiver for begge når datamaskinen kjører på batteri og når den er plugget i, og klikker deretter OK.

Jeg har en enhet som ikke fungerer ordentlig etter reaktivering fra hvilemodus eller dvalemodus.

Hvis mulig bør du koble fra enheten og deretter koble den til igjen, eventuelt starte datamaskinen på nytt. Du kan også sørge for å ha de nyeste driverne for alle enhetene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere drivere: anbefalte koblinger.

Vil ikke hvilemodus til slutt tappe batteriet i den bærbare datamaskinen?

Hvilemodus krever en ekstremt liten mengde strøm. Hvis batteriet til den bærbare datamaskinen blir kritisk lavt når datamaskinen er i hvilemodus, setter Windows automatisk den bærbare datamaskinen i dvalemodus.

Er dataene mine trygge mens datamaskinen er i hvilemodus?

Du kan forhindre uautorisert tilgang ved å kreve et passord for å låse den opp når den reaktiveres etter hvilemodus. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvordan endrer jeg passordkravet når datamaskinen aktiveres fra hvilemodus?