Direkteavspille medier via Internett ved hjelp av Windows Media Player

Du kan bruke Windows Media Player til å direkteavspille medier fra en hjemmedatamaskin som lagrer digitale mediefiler til en annen datamaskin som er koblet til Internett slik at du får tilgang til mediene hvor som helst. Internett-tilgang til hjemmemedier, eller direkteavspilling av eksterne medier, gjør at du slipper å transportere store mediefiler på den bærbare datamaskinen eller digitale mediespilleren hvis du vil spille dem av. Direkteavspilling av eksterne medier gjør det mulig å bruke en bærbar datamaskin med begrenset lagringskapasitet for å få tilgang til en potensielt stor mediesamling på en stasjonær datamaskin eller hjemmeserver.

Bilde av dialogboksen for Internett-tilgang til hjemmemedier
Dialogboksen Internett-tilgang til hjemmemedier

For å gjøre dette, trenger du:

 • Minst to datamaskiner som har aktivert ekstern direkteavspilling. (Den ene har et mediebibliotek tilkoblet et hjemmenettverk og direkteavspiller mediene, og den andre mottar direkteavspillingen.)

 • En støttet elektronisk ID koblet til Windows-brukerkontoen på minst to datamaskiner.

 • En Internett-tilkobling.

Fremgangsmåten nedenfor forklarer hvordan du konfigurerer og bruker direkteavspilling av eksterne medier hvis du ikke allerede har en koblet elektronisk ID. Under konfigurasjonen vil hjemmenettverksruteren vanligvis konfigurere seg selv automatisk for ekstern direkteavspilling, men det kan hende du må konfigurere ruteren manuelt ved hjelp av viderekobling av port.

Obs!  

 • Hvis du vil sende og motta direkteavspilling av hjemmemedier via Internett, må du installere gjeldende versjon av Windows Media Player på datamaskinene du planlegger å bruke.

 • Hjemmedatamaskinen som brukes til direkteavspilling av medier, kan ikke være på et offentlig nettverk eller være tilknyttet et domene.

 • En koblet elektronisk ID kan bli knyttet til 10 Windows-brukerkontoer.

 • Internett-tilgang til hjemmemedier er ikke tilgjengelig i Windows 7 Starter eller Windows 7 Home Basic.

Vis alle

Slik tillater du Internett-tilgang til hjemmemedier (ingen koblet elektronisk ID)

Hvis du vil direkteavspille medier via Internett eller motta direkteavspillinger eksternt på en sikker måte, må du opprette en støttet elektronisk ID og koble den til Windows-brukerkontoen. Før du starter på prosessen med å koble en elektronisk ID, bør du opprette en elektronisk ID med et passord.

Slik kobler du en elektronisk ID og tillater direkteavspilling på en datamaskin:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Strøm, og merk deretter av for Tillat Internett-tilgang til hjemmemedier.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny
 3. I dialogboksen Internett-tilgang til hjemmemedier klikker du Koble til elektronisk ID.

 4. Hvis du ikke har lagt til en leverandør av elektronisk ID ennå, klikker du Legg til en leverandør av elektroniske IDer, velg en leverandør av elektronisk ID fra listen, og følg deretter instruksjonene.

 5. Klikk Koble elektronisk ID ved siden av leverandøren av den elektroniske IDen du vil koble til brukerkontoen din.

 6. Skriv inn brukernavnet og passordet for den elektroniske IDen for å logge på, og klikk deretter OK.

 7. I dialogboksen Internett-tilgang til hjemmemedier klikker du Tillat Internett-tilgang til hjemmemedier. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 8. Klikk OK.

Obs!  

 • Du må tillate Internett-tilgang til hjemmemedier for datamaskinen du bruker til direkteavspilling av medier via Internett, og for andre datamaskiner som mottar direkteavspillinger eksternt.

 • Hvis du har et sikkerhetsprogram (for eksempel et antivirusprogram) installert på datamaskinen, kan det hende du må endre programinnstillingene for å tillate direkteavspilling av eksterne medier.

Slik tillater du Internett-tilgang til hjemmemedier (eksisterende koblet elektronisk ID)

Hvis du allerede har koblet en elektronisk ID til en Windows-brukerkonto på datamaskinen, kan du klikke en kobling i Windows for å tillate Internett-tilgang til hjemmemedier. Gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Strøm, og merk deretter av for Tillat Internett-tilgang til hjemmemedier.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny
 3. I dialogboksen Internett-tilgang til hjemmemedier klikker du Tillat Internett-tilgang til hjemmemedier. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 4. Klikk OK.

Obs!  

 • Du må tillate Internett-tilgang til hjemmemedier for datamaskinen du bruker til direkteavspilling av medier via Internett, og for andre datamaskiner som mottar direkteavspillinger eksternt.

 • Hvis du har et sikkerhetsprogram (for eksempel et antivirusprogram) installert på datamaskinen, kan det hende du må endre programinnstillingene for å tillate direkteavspilling av eksterne medier.

Slik får du tilgang til mediebiblioteket eksternt

Hvis du har tillatt Internett-tilgang til hjemmemedier på to datamaskiner, er du klar til å få tilgang til hjemmemedier eksternt. Datamaskinen som direkteavspiller mediene, må være tilkoblet hjemmenettverket ditt, og datamaskinen som mottar direkteavspillingen, må være tilkoblet Internett.

På datamaskinen som mottar mediedirekteavspillingen, følger du disse trinnene:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Finn Player-biblioteket for hjemmedatamaskinen under Andre biblioteker i navigasjonsruten, og klikk det.

  Hvis du ikke finner Andre biblioteker i navigasjonsruten, gjør du følgende:

  1. Klikk Organiser, og klikk deretter Tilpass navigasjonsrute.

  2. Øverst i dialogboksen Tilpass navigasjonsrute klikker du navnet på biblioteket i rullegardinlisten, og deretter klikker du Andre biblioteker.

  3. Merk av for Vis andre biblioteker, og klikk deretter OK.

 3. Søk etter en fil du vil spille av i Player-biblioteket, og dobbeltklikk den.

Obs!

 • Bedriftsnettverk blokkerer ofte direkteavspilling av eksterne medier.

Bruke viderekobling av port for å konfigurere ruteren for direkteavspilling manuelt

Hvis du har en ruter som ikke tillater at du automatisk konfigurerer direkteavspilling av hjemmemedier via Internett, kan det hende du må åpne porter manuelt i ruterens brannmur for å gi eksterne datamaskiner tilgang til hjemmedatamaskinen. Denne prosessen kalles viderekobling av port eller tilordning av port.

Obs!

 • Du må først tillate direkteavspilling av hjemmemedier via Internett på hjemmedatamaskinen før du kan konfigurere ruteren manuelt.

Slik konfigurerer du hjemmeruteren ved hjelp av viderekobling av port:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Strøm, og merk deretter av for Tillat Internett-tilgang til hjemmemedier.

 3. Klikk Diagnostiser tilkoblinger, og klikk deretter Informasjon om viderekobling av porter.

  Dialogboksen Informasjon om viderekobling av porter inneholder følgende informasjon:

  • Protokoll. Dette er Internett-protokollen som brukes til å direkteavspille medier. Transmission Control Protocol (TCP) brukers vanligvis til direkteavspilling av medier.

  • Eksternt portnummer. Dette er portnummeret som eksterne datamaskiner vil bruke for å få tilgang til medier på hjemmedatamaskiner. Nummeret er spesifikt for datamaskinen, og du må bruke det for å konfigurere ruteren. Dialogboksen Informasjon om viderekobling av porter er det eneste stedet som det eksterne portnummeret vises.

  • Internt portnummer. Dette er portnummeret for å få tilgang til direkteavspilling av medier på hjemmedatamaskinen innenfor hjemmenettverket. Det er alltid det samme nummeret: 10245.

 4. Hvis du vil bruke en datamaskin på hjemmenettverket, åpner du webleseren og skriver inn adressen til ruterens webside for oppsett. Se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren for å få instruksjoner om hvordan du finner websiden for oppsett.

  Du kan for eksempel ofte åpne ruterens webside for oppsett ved å skrive inn "http//:" i tillegg til ruterens standard IP-adresse i webleserens adresselinje.

 5. I området på websiden for oppsett for ruteren konfigurerer du portene for ruteren på følgende måte:

  Datamaskin
  Eksternt portnummer
  Internt portnummer

  Hjemmedatamaskinens navn eller IP-adresse

  Varierer (se dialogboksen Informasjon om viderekobling av porter)

  10245

  Hjemmedatamaskinens navn eller IP-adresse

  443

  10245

Obs!  

 • Du kan bruke ekstern port 443 eller det eksterne portnummeret som er spesifikk for din datamaskin for direkteavspilling av hjemmemedier, men det anbefales at du bruker begge for å få bedre ytelse.

 • Websider for oppsett for rutere varierer etter produsent og modell. Noen websider for oppsett identifiserer for eksempel en datamaskin etter navnet og noen bruker en IP-adresse. Se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren for å få mer informasjon om konfigurering av porter.