Synkronisere musikk, bilder, kontakter og kalendere med en mobil enhet

Du kan synkronisere en mobil enhet, en bærbar musikkspiller eller en annen mobil enhet med datamaskinen din på to ulike måter. Du kan installere synkroniseringsprogramvaren som mange produsenter leverer med enhetene sine, eller du kan bruke den nye Device Stage-funksjonen i denne versjonen av Windows hvis enheten støtter denne funksjonen.

Med Device Stage kan du synkronisere musikk, bilder, kontakter, kalendere og andre filer og informasjon med en mobil enhet som er kompatibel. Du kan også utføre andre enhetsrelaterte oppgaver, som å lage ringetoner til en mobiltelefon. Hvilke oppgaver du kan utføre vil variere fra enhet til enhet. Hvilke filer og hvilken type informasjon du kan synkronisere, er avhengig av hvilken enhet du har og hva den støtter. Du kan for eksempel synkronisere kontakter og kalendere med en smarttelefon, men ikke med en bærbar musikkspiller.

Hvis du vil se hvilke typer filer og hvilken type informasjon du kan synkronisere med enheten du har, kan du koble enheten til datamaskinen. Hvis enheten er kompatibel med Device Stage, åpnes denne funksjonen automatisk. Hvis enheten allerede er konfigurert for å synkronisere, åpnes Device Stage. Programmet vil fremkomme minimert på Windows ‌oppgavelinjen.) I Device Stage får du se en rekke ulike oppgaver du kan utføre med enheten, blant annet konfigurasjon av synkronisering.

Bilde av siden Synkroniseringskonfigurasjon i Device Stage
Konfigurasjonssiden for synkronisering i Device Stage

Device Stage er tilpasset den enkelte enheten av enhetens produsent, og viser ulike alternativer for forskjellige enheter. Hvis du har flere enn én enhet koblet til datamaskinen, kan du ha mer enn én forekomst av Device Stage åpne samtidig.

Den enkleste måten å finne ut om en enhet som du allerede har fungerer med Device Stage, er å koble den til datamaskinen din og se om Device Stage åpnes. Når det gjelder enheter du ennå ikke har, kan du forhøre deg med produsenten eller lese gjennom spesifikasjonene for enheten. For at en mobiltelefon, musikkspiller, digitalt kamera eller en annen mobil enhet skal kunne fungere med Device Stage, må produsenten legge inn kompatibel programvare (også kalt fastvare) på enheten.

Obs!  

 • Det er ikke mulig å bruke Device Stage til å endre ringetoner på en mobiltelefon i alle versjoner av Windows.

Vis alle

Konfigurere datamaskinen til å synkronisere kontakter, kalendere, oppgaver eller notater med en mobil enhet

Device Stage har flere metoder for å synkronisere kontakter, kalendere, oppgaver og merknader enn for å synkronisere musikk, bilder og video.

 1. Slå på en kompatibel smarttelefon eller en annen mobil enhet som kan bruke kontakter, kalendere, oppgaver eller notater. Koble den til datamaskinen med en USB-kabel eller tilsvarende kabel. Hvis du har en trådløs enhet, kobler du til den trådløst.

  Hvis Device Stage ikke åpnes, betyr det at enheten ikke støtter denne funksjonen i Windows eller at den ikke er riktig koblet til datamaskinen.

 2. Dobbeltklikk Konfigurer synkronisering i Device Stage.

 3. Merk av for hver type fil eller informasjon du vil synkronisere (kontakter, kalendere, notater eller oppgaver).

 4. For hver innholdstype du velger, kan du klikke rullegardinlisten og velge hvilket program som skal brukes som kilde for kontakter, kalendere, notater eller oppgaver. Hvis du ikke ser programmet du ønsker å bruke, kan du klikke Hent flere plugin-moduler for synkronisering. Da kommer du til en side hvor du kan laste ned plugin-moduler for andre programmer.

  Merk

  • For at Device Stage skal synkronisere kontakter, kalendere, notater eller oppgaver med enheten din, må programmet ha en kilde for denne informasjonen og disse filene. Som kilde kan Device Stage bruke et e-postprogram eller tilsvarende hvor du har dine kontakter, kalendere, notater og oppgaver. For at et program skal fungere med Device Stage må det ha en plugin-modul som gjør det mulig for Device Stage å fungere sammen med programmet. Hvis du ikke ser en plugin-modul for programmet, kan det bety at det ikke er kompatibelt med Device Stage. Spør produsenten av programmet om dette.

 5. Hvis du vil synkronisere alle dine kontakter, kalendere, notater eller oppgaver til enheten, klikker du Synkroniser nå. Alle deler synkroniseres umiddelbart, men også på nytt senere når enheten kobles til datamaskinen. Hvis du vil lagre disse endringene og synkronisere automatisk i fremtiden (men ikke nå), klikker du Lagre endringer.

 6. Hvis du vil, kan du definere hvordan Windows skal synkronisere dine kontakter, kalendere, notater og oppgaver. Klikk Innstillinger, og følg deretter instruksjonene. Når du har endret disse innstillingene, klikker du OK for å komme tilbake til siden for synkroniseringsinnstillinger. Klikk deretter Lagre endringer eller Synkroniser nå.

Slik konfigurerer du datamaskinen til å synkronisere musikk, bilder eller video med en mobil enhet

Device Stage har andre alternativer for å synkronisere musikk, bilder og video enn for å synkronisere kontakter, kalendere, notater og oppgaver.

 1. Slå på en kompatibel musikkspiller eller en annen mobil enhet som kan lagre musikk, bilder og video. Koble den til datamaskinen med en USB-kabel eller en annen kabel. Hvis det er en trådløs enhet, kobler du til enheten trådløst.

 2. Dobbeltklikk Konfigurer synkronisering i Device Stage.

 3. Merk av for hver type fil eller informasjon du vil synkronisere (musikk, bilder eller video).

 4. Hvis du vil synkronisere musikk, bilder eller video i Windowsbibliotekene dine, velger du Synkroniser nå. Da synkroniseres dette umiddelbart, men det blir også synkronisert automatisk senere, når enheten kobles til datamaskinen. Hvis du vil lagre disse endringene og synkronisere automatisk i fremtiden (men ikke nå), klikker du Lagre endringer.

 5. Du kan velge hvilken musikk, hvilke bilder eller videoer som skal synkroniseres med enheten. Klikk Innstillinger, og følg deretter instruksjonene.

  Opplysningene nederst på siden for synkroniseringsinnstillinger viser hvor mye plass du har brukt på enheten, hvor mye ledig (tilgjengelig) plass du har på enheten og hvor mye plass som kreves for å synkronisere all musikk, alle bilder og videoer du har valgt. Musikk, bilder og videoer kan oppta mye plass på disken. Derfor bør du undersøke hvor mye ledig plass du har på enheten før du velger hva som skal synkroniseres.

 6. Når du har valgt hvilken musikk, hvilke bilder og videoer du vil synkronisere, klikker du OK for å komme tilbake til siden for synkroniseringsinnstillinger. Klikk deretter Lagre endringer eller Synkroniser nå.

Merk

 • Device Stage kan synkronisere bilder i JPEG- og PNG-filformater. Det er mulig at bilder i GIF-, TIFF-, og BMP-formater synkroniseres, men det kan hende at de plasseres i en mappe på din enhet som vanligvis ikke brukes til lagring av bilder. Andre bildeformater synkroniseres ikke.

Slik undersøker du om den mobile enheten er koblet til datamaskinen

En mobil enhet som er koblet til datamaskinen, skal fremkomme under Enheter og skrivere i Kontrollpanel, uansett om enheten er koblet til med kabel eller trådløst. Mange mobiltelefoner kan kobles til med Bluetooth-teknologi.

T.o.m. enheter som ikke er kompatible med Device Stage bør vises i Enheter og skrivere. Slik kontrollerer du det:

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Se etter enheten. Hvis enheten er riktig koblet til, skal navnet fremkomme under Enheter og skrivere. Den kan bli vist med et annet (og ikke alltid like opplagt) navn enn enhetens merke og modell. Hvis du ikke har endret navnet på enheten i Windows, viser Enheter og skrivere navnet produsenten ga enheten.

Obs!

 • Hvis du ikke kan se enheten under Enheter og skrivere, og du er sikker på at den er riktig koblet til datamaskinen, må du kontrollere at den er slått på og at den har nye batterier, eller at batteriene er fulladet.

 • Hvis du ser enheten under Enheter og skrivere, men at den ikke automatisk åpner Device Stage når du kobler den til datamaskinen, betyr det at enheten ikke er kompatibel med Device Stage. I stedet skal Autokjør åpnes automatisk.

 • Når du har konfigurert enheten til å synkronisere med Device Stage, åpnes Device Stage automatisk neste gang du kobler enheten til datamaskinen. Den vil imidlertid vises minimert på Windows-oppgavelinjen. Hvis du vil endre innstillingene for synkronisering, klikker du enhetsikonet på oppgavelinjen for å åpne Device Stage.

 • Synkroniseing med en trådløs Bluetooth-enhet kan ta mye lengre tid enn synkronisering med en enhet som er koblet til med kabel. Hvis trådløs synkronisering tar for lang tid, kan du forsøke å koble enheten med en USB-kabel eller en annen kabel enheten støtter.

 • En del trådløse enheter bruker trådløs USB eller Wi-Fi-tilkobling. Disse tilkoblingene vil normalt være raskere enn Bluetooth. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilkobler en trådløs enhet, se Koble til Bluetooth og andre trådløse eller nettverksenheter.

Starte enhetssynkronisering

Når du har konfigurert enheten din til å synkronisere, synkroniserer Windows automatisk filene med enheten når du kobler den til datamaskinen. Hvis du forlater enheten over lengre tid, søker Windows etter nye kontakter, kalendere og liknende filer for synkronisering hvert 30. minutt. Windows ser også etter ny musikk, nye bilder og videoer som du har satt opp for synkronisering, men bare når du kobler til enheten eller klikker Synkroniser nå i Device Stage.

Hvis enheten konfigureres for synkronisering automatisk, kan dette tappe batteriet raskere enn om synkronisering er avslått. Hvis det ser ut til at Windows bruker lang tid på å synkronisere noen få filer, kan dette skyldes filtypen som blir synkronisert. Videofiler vil for eksempel være ganske store, og vil derfor ta lenger tid å synkronisere enn musikk og bilder.

Hvis du skal sette i gang å synkronisere mange filer med en ny enhet, for eksempel hele musikksamlingen din, kan dette ta lang tid. Når du er ferdig med å synkronisere filene én gang, synkroniserer Windows kun nye filer neste gang. Dette vil gå langt raskere.

Merk

 • Med Device Stage kan du synkronisere så mange mapper på datamaskinen du vil, med en enhet. Du kan imidlertid bare synkronisere opptil 50 mapper som ikke befinner seg i Windows-bibliotekene dine, for eksempel Musikkbiblioteket eller Fotobiblioteket. Hvis du har mer enn 50 mapper du vil synkronisere med enheten, må du sørge for at de ligger i bibliotekene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med biblioteker.