Slå av datamaskinen ved bruk av Windows Media Center

Du kan utføre enkelte datamaskinorienterte oppgaver i Media Center, som for eksempel å slå av datamaskinen eller få den til å gå i hvilemodus. Dette kan være nyttig hvis du bruker en Media Center-fjernkontroll, og du vil utføre disse oppgavene uten en mus og et tastatur.

Slik slår du av datamaskinen eller gjør andre datamaskinorienterte oppgaver ved å bruke fjernkontrollen for Media Center:

 1. Bruk en Media Center-fjernkontroll og trykk den grønne Start-knappenBilde av den grønne Start-knappen på fjernkontrollen for å åpne Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, velger Avslutt, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil lukke Media Center, velg LukkBilde av lukkeknappen-knappen.
  • Hvis du vil logge av datamaskinen, velg Logg avBilde av Logg av-knappen-knappen.
  • Hvis du vil slå av datamaskinen, velg AvslutteBilde av avslutningsknappen-knappen.
  • Hvis du vil starte datamaskinen på nytt, velg Start på nyttBilde av Start på nytt-knappen-knappen.
  • Hvis du vil at datamaskinen skal gå i hvilemodus, velg HvilemodusBilde av Hvilemodus-knappen-knappen.
  • Hvis du vil avbryte og ikke utføre noen av disse oppgavene, velg TilbakeBilde av Tilbake-knappen-knappen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår av datamaskinen, kan du se Slå av en datamaskin: vanlige spørsmål.